NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
12
4SIMD.MP3
13
35WERE~1.MP3
35305319 - Adige Heku 01.MP3

Nart Ajans Reklam
İlk Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Kuruldu - 11.05.2008
Kuzey kafkasya'da 3 Mayıs 1917'de,Terekkale'de (Viladikafkas) birinci büyük Halk Kurultayı toplandı.Aynı Kader birliği içinden gelen,aynı kültürü paylaşan boyların temsilcileri davet edilmiştir.Şehirde bulunantiyatro salonunda 500 resmi temsilci bir araya geldi.Davetliler arasında Azerbaycan ve Gürcüstan'dan gelen gözlemci heyetlerde vardı.


Kurultayda,Kuzey Kafkasya'nın geçici Milli özelliğini taşıyan;''Birleşik Kuzey Kafkasya ve Dağıstan Dağlıları Birliği Merkez Komitesi''adı verilen yüksek icra organı seçildi.Temsilciler Meclisi içinden seçilen komisyonlar, kendilerine verilen konuları tartışmış, karara bağlamıştı.Bunlar,meclis tarafından onaylanmıştı.Toplantının beşinci günü; Dağıstan temsilcilerinden Hacı Süleyman kapanış konuşması yaptı.Herkesi son derece duygulandırdı. Hacı Süleyman,özetle şunları söyledi; ''Bu beş gün zarfında yapılan müzakereler ve alınan kararların bizi,ülkemizi hürriyete ve refaha kavuşturması için yüce Allah'a dua edelim. Birliğimizin ve kardeşliğimizin edebiyen devam etmesi için çalışacağımıza ant içelim.''Hacı Süleyman'ın son sözleri,salonda bulunan herkesi heyacanlandırmıştı.Terekkale Kurultayı ve burada alınan kararlar,bütün bölgelerde heyecan yaratmıştı.Bölgeden bölgeye haber ve emir götüren postalar,sürekli hareket halinde oldu.18 eylül 1917'de Andi'de ikinci kurultay toplandı.Kuzey Kafkasya Milli Müessesan Meclisi adını alan kurultay,büyük ilgi görmüştü.1500 delege bir araya gelmişti.Kurultay açık havada yapıldı.Dağıstan,Kumuk,Salatay,Terek vilayeti,Çeçen-inguş,Asetin,Kabardey,Karaçay balkar,Adıge,Abhaz,Şetkale (stavropol) bölgeleri delege göndermişlerdi.MilliMeclis,anayasa niteliğinde olan şu kararları aldı: 1-Kuzey Kafkasyalılar,tek siyasi birlik çatısı altında birleşecekler. 2-Bu birlik içinde,her boy (kabile),tam bir muhariyete sahip olacaktır. 3-Birliğin iki yasama meclisi bulunacaktır.Birincisi Mebuslar Meclisi,diğeri ayan Meclisi. 4-Her iki meclis;kendi arasından bir başkan seçecekti. Başkan,siyasi birliği reisi diğer deyimle,cumhurbaşkanı olacaktı. 5-Anayasanın korunması,devamlılığının sağlanması,meclislerin yapacağı kanunların,keza Bakanlar Kurulu'nun idari ve kazai işlerinin anayasaya uygun olup olmadığının denetlenmesi için bir yüksek Divan tesis edilecekti. Başkan Çermoy'un ekibi:Milli Meclis İcra Komitesi'ni yenileyerek,tam yetki verdi.İcra Komitesi üyeleri,Abdülmecid Çermoy'u başkan seçti. Bu şekilde, görev bölümü yapılarak, ''Bakanlar Kurulu'' görevine başladı. Devlet Başkanlığı'na seçilen Abdulmecid Çermoy çeçeç idi. Rus askeri okullarında okumuştu. İmparator Nikola'ya yaverlik etmişti. Grozni'de petrol kuyularına sahip, rus kültürünü benimsemis, zevk ve eylenceye düşkün uçarı bir prensti. Bakanlar Kurulu'nda göev alanlardan Haydar Bammat ise kumuk idi. Zeki ve iyi bir öğrenim görmüştü. Rusça'dan başka Fransızca ve Almanca biliyordu. Alihan Kantemir, asetin idi. Rusya'da okumuş, değerli bir hukuk adamıydı. Vassan-Giray Cabağı, inguş boyundandı. Yüksek tahsiline Petersbrough'da başlamış, Almanya'da bitirmiştir.Bakanlar Kurulu'nu oluşturan üyeler, genelde rus okullarında okumuşlardı. Rusya'da mevcut çeşitli sosyal ve politik akımların etkisi altında kalmışlardı. Rusya'yı , rus devlet yapısını çok iyi biliyorlardı. Eğer onları, duyguları yanıltmazsa, başarılı olabilecek özelliklere sahiptiler.

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...