NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
10
8
9
3
2

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Cemiyet Haberleri

Notice: Undefined variable: db in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6
SOHUM, NALÇIK VE MAYKOP ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRENCİ

Her yıl olduğu üzere mevcut anlaşmalara istinaden bu yıl da Maykop, Nalcık ve Sohum Devlet Üniversitelerine öğrenci gönderilecektir. Maykop Üniversitesi doğrudan burs verme uygulamasına bir yıl sonra başlayabilecektir. Sohum ve Nalçık Üniversitesine herhangi bir bedel ödemeksizin bu yıl için 10 kişiyi aşmamak üzere burslu öğrenci gönderilecektir. Burs istemeksizin paralı olarak okumak üzere Nalçık ve Maykop Üniversitelerine Kafkas kökenli olmayan öğrenciler de gidebilecektir.
05-08-2005 - kez okundu

Her üç Üniversite de 1 Eylül tarihinde açılmaktadır. Türkiye'den göndereceğimiz öğrenciler ise en geç 20 Eylülde derslere başlayabilecektir.

Nalçık ve Maykop Devlet Üniversiteleri Rusya Federasyonu Üniversiteleri başarı sıralamasında ön sıralarda yer almaktadırlar. Türk Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK kayıtlarında okunabilecek Üniversiteler olarak yer aldıkları için gidecek gençler askerlik tecili ve yurtdışı öğrencilik tescili bakımından problem yaşamamaktadırlar. Sohum Üniversitesi için de kısa sürede aynı tescil işlemleri tamamlanacaktır.

Bu Üniversitelere gidecek öğrencilerimizin bilmesi gereken hususlar özetle şöyledir:
1- Bu Üniversiteler YÖK tarafından resmen tanınmamış ve Türkiye'de yapılmakta olan ÖSS sınavları kataloglarında yer alamadıkları için mezun olan öğrencilerin alacakları diplomaların MUADELET 'i = EŞİTLİĞİ doğrudan doğruya kabul edilmemektedir. Ancak Türkiye'ye dönünce müfredat fark sınavları ile eşitlik diploması alabilmektedirler. Kaf-Fed olarak, bu üniversitelerin ÖSS kataloglarına alınmasını dolayısı ile de bazı bölümlerde sınav farkının otomatik olarak kaldırılmasını sağlamak üzere çalışmalarımız uzun süredir devam etmektedir.
2- Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan kültürel işbirliği anlaşmasının diploma denkliği ile ilgili 9.ve15.maddelerine işlerlik kazandırmak için mücadele veriyoruz. YÖK ve Moskova'daki karşıtı olan kurumu bir araya getirmek üzere yapmış olduğumuz çalışmalar iki tarafın da gönülsüzlüğü nedeniyle sonuçlanamamıştır. Bu mümkün olabilseydi diploma fark sınavı sadece TIP ve MÜHENDİSLİKLER de olacaktı.
3- Bu Üniversitelere gidebilmek için ÖSYM sınavına mutlaka katılmış olmak ve iki yıllık bir okulda okuyacaksa Lise puanı hariç net asgari 160 puan, 4 yıl ve daha fazla süreli bir okulda okuyacaklarsa Lise puanı hariç net 185 puan almış olmak zorunludur. Aksi takdirde Türkiye'ye döndüklerinde muadelet talep etme hakkını kazanamazlar.
4- Bu Üniversitelere gidecek öğrenciler belirlendikten sonra (telefonla kendilerine bildirilecektir) Kafkasya'dan vizeye esas olacak davet yazıları getirtilecektir. Davet yazısı istenebilmesi için mutlaka 5 yıllık öğrenci pasaportunun alınarak baş taraftan ilk üç sayfa ile son sayfasının fotokopilerinin kısa sürede Federasyonumuza ulaştırılmış olması gerekmektedir.
5- Maykop Üniversitesinde şimdilik burslu giriş yoktur. Bir yıllık Rusça hazırlık sınıfını iyi dereceyle geçerek (Başarı sıralamasında sınıf mevcudunun ilk üçte biri arasına girerlerse) üst sınıflarda burslu olarak okuyabilmektedirler. Aksi takdirde para ödeyerek okumaya devam edeceklerdir.
6- Nalcık Üniversitesi ile federasyonumuz arasındaki sözleşme uyarınca 10 adet burs kontenjanımız bulunmaktadır. Müracaatçılar arasında mali durumu, yerel dili bilme seviyesi, puan yüksekliği, bölümünün önemi ve Kafkas Demekleri ile ilgisi gibi faktörler dikkate alınarak Eğitim Kurulumuz üyelerince burslular belirlenmektedir. Başarısız ve devamsız oldukları anda da bursları kesilmekte ve o ana kadar yapılan masraflar da ailesinden talep edilmektedir. Nalçık'da paralı olarak okumaya başlayan öğrenciler daha sonra burs hakkına sahip olamamaktadır.
7- Nalçık Üniversitesi dışında "NALÇIK DEVLET TARIM AKADEMİSİ" 19 bölümlü bir Akademi olup, tamamen pratik tarım uzmanı tarım teknisyeni, mühendis, veteriner, exper, teknolog ve ekonomist, yetiştirmektedir. Bu Akademi'ye de öğrenci gönderme imkanımız vardır.
8- MAYKOP ve NALCIK kentlerinde Üniversitelerin yurtları vardır. Burslu gidenler iki yıl yurtlarda kalmak zorundadır. Yurt ücretleri aylık 10-25 dolar arasında değişmektedir. Yıllık 75-150 dolar fark vererek daha az mevcutlu(2-3-4 kişi) ve daha kaliteli odalarda kalma imkanları da vardır. Bir öğrencinin aylık diğer giderleri de yaklaşık 120-150 dolar civarındadır.
9- Genelde öğretim yılları 4 yıl olup 5 ve 6 yıl olan bölümler de vardır. Sohum'da 1,5 yıl diğerlerinde bir yıl zorunlu olarak sadece RUSÇA öğrenecek ve gideceği bölümün hazırlık bilgilerini alacaklar, daha sonra okuyacakları bölümde ders göreceklerdir. Gidecek öğrencilerin yanlış tercih yapmamaları çok önemlidir. Aksi takdirde hem yıl kaybederler hem de dönüşte denklik hakkını kullanamazlar. O itibarla, Türkiye'de ÖSS sınavlarında almış oldukları puanlarla girebilecekleri, tercih edebilecekleri bölümlerle oradaki tercihleri paralel olmak zorundadır.
10-Kafkasya'ya gitmesi kesinleşmiş olan öğrenciler Federasyon'umuzdan 3 adet belge ve dilekçeyi aşağıdaki belgelere ilaveten boş olarak alıp, gittikleri Üniversitede kayıtlarını yaptırıp öğrencilik belgesini aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Müracaat Formunda istenen belgeler ile birlikte Moskova'daki (Novorovsk'de Konsolosluk açılıncaya kadar) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ataşesi' ne takım halinde ulaştıracaklardır. Ataşe belgeleri onaylayıp Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği andan itibaren öğrenci "Yurtdışında okuyan öğrenci" statüsü alacaktır. Aynı zamanda erkek öğrencilerin askerlik tecil belgeleri de Moskova'daki Eğitim Ataşesi tarafından doğrudan ilgili Askerlik Şubesine her yıl gönderilecektir.
11- Bu üniversitelerde okumaya aday öğrencilerin Başvuru formu ve eklerini 22 Ağustos öğleden önceye kadar Genel Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.
PARALI OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN FİYATLAR

ADİGEY DEVLET ÜNİVERSİTESİ (MAYKOP)

-Hazırlık: Türkiye, Ürdün ve Suriye'den gelecek öğrencilerin oluşturacağı sınıfın mevcuduna göre değişmekte ve yıllık 450-750 dolar arasında olabilmektedir.
- Ekonomi ve Yabancı diller (İng.,Fr.,Alm.,Arp.) 13.000-15.000 ruble,
- Hukuk Fakülteleri 15.000 Ruble,
- Tarih ve Spor Fakültesi 12.000 Ruble,
- Fizik, Matematik, Doğal Bilimler, Sosyal Pedagoji, Güzel Sanatlar, Rus Dili ve Adige Dili ve Edebiyatı bölümleri: 12.000-13.000 ruble (Bu gün için l dolar 29 rubledir)

KABARDEY-BALKAR DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NALÇIK)

- Hazırlık sınıfı 900 Dolar (Sınıf mevcudu ve puanlara göre- Bir yıl okunmaktadır.)
- Rusça, Kabardeyce, Balkarca, Pedagoji, İlk Öğretim Metodu, Mesleki Eğitim, Mekanik Mühendisliği Teknolojisi, Gıda Sanayi Cihaz Makineleri 800 dolar
- Tarih, Sosyal Çalışma, Almanca, Fransızca, Çevre Bilim, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Tedavi 900 dolar
- Uygulamalı Matematik, İnformatik ve Bilgisayar, Mikroelektronik, Sos. ve Turizm 1000 dolar
- İngilizce 1100 dolar,
- Muhasebe, İdare 1300 dolar,
- Hukuk, Tıp, Dişçilik 1400 dolar,
- Asistanlık 1500 dolar ve 3 yıldır.

ABHAZYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SOHUM) :

1932'de Devlet Eğitim Enstitüsü olarak açıldı, 1979'da Abhazya Devlet Üniversitesi oldu, 8 ayrı fakülte var, 35 ayrı dalda eğitim veriliyor. Çeşitli Enstitüleri mevcuttur. Eğitim Kadrosu 6 Ordinaryüs Profesör, 22 Prof. Dr., 150 Doç. Dr., 200 Araştırma Görevlisi.
Eğitim Rusya Federasyonu Yüksek Eğitim Öğretim Standartlarına göre veriliyor. Üniversite Avrasya Üniversiteler Birliğine üyedir.

Moskova, Kazan, Başkırya, Kabardey-Balkar ve Adigey Devlet Üniversiteleri ile ikili işbirliği var (Öğretim üyeleri karşılıklı olarak değişebilir, tek bir üniversite gibi hareket edebilirler)

Bölümler: Fizik ve Matematik Bölümü
Biyoloji Bölümü
Coğrafya Bölümü
Orman Bilimleri
Kimya (Biyokimya, Medikal Kimya)
Turizm Bölümü
Tarih Bölümü
Gazetecilik Bölümü Filoloji (Abhaz Dili ve Edebiyatı, Rus dili ve Edeb., Alman Dili ve Edeb., İngiliz Dili ve Edeb)
Güzel Sanatlar (Tiyatro)
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Hukuk Fakültesi
Ziraat Mühendisliği
Ekonomi Bölümü (Finans, Kredi, İş Organizasyonu, Ulusal Ekonomi, Maliye, Gümrük)
Pedagoji (İlkokul öğretmenliği, Yabancı Dil Öğretmenliği, psikoloji öğretmenliği, Beden Eğitim Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği)

Not: Hazırlık bir buçuk yıldır. Türkiye'den Federasyonumuz kanalı ile gönderilecek öğrenciler okul için para ödemeyeceklerdir. Ancak giden öğrenci sayısı en az 8 ile10 olduğu takdirde hazırlık sınıfı açılması mümkündür.

ÜÇ ÜNİVERSİTE İÇİN DE MÜRACAATTA GEREKLİ BELGELER

Kaf-Fed'e müracaat sırasında verilecek belgeler şunlardır:

1- Başvuru dilekçesi (Form dilekçe doldurulacak, öğrenci ile veli imzalayacak ve dernek yönetimi tarafından onaylanmış olacaktır.) Derneklere örneği gönderilecektir.
2- Mezuniyet belgesi (Diploma veya Çıkma 2 suret)
3- Onaylı üç yıllık Lise sınıf geçme notları çizelgesi
4- Akseptans (Kayıt Kabul Belgesi- İlgili Üniversiteden alınacaktır)
5- ÖSS sonuç belgesi,(Aslı ve 2 fotokopisi)
6- Nüfus Cüzdanı sureti- resimli (2+2=4) adet)
7- Vesikalık Fotoğraf (6+6=12 adet)
8- Sağlık Belgesi (Gidiş kesinleşince Sağlık Ocağı ya da Hükümet Tabipliklerinden)
9- AIDS olmadığına dair rapor (Orada kolayca alınabilir)
10- Beş yıllık öğrenci pasaportu (Vize belgesi getirtmek için 4 sayfasının fotokopisi önceden lazım)
11- Öğrenci başına 50 ABD doları vize ücreti (Artarsa iadesi yapılmaktadır.)
12- Erkek öğrenciler için Askerlik tecil belgesi ya da ilişiksizlik belgesi(2 adet)
Başvuru_Formları için
www.kafkasfederasyonu.org

Etiketler:
sohum nalçık ve maykop üniversitelerine öğrenci

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır