NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
35305319 - Adige Heku 01.MP3
8
4SIMD.MP3
3
apsuva

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Cemiyet Haberleri
K.MARAŞ MİLLETVEKİLİ MEHMET KAYANIN KAFKASYA HAKKINDAKİ KONUŞMASI

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya'nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının prensiplerine ve Kafkasya'daki siyasigelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Kafkasya hakkında gündemdışı konuşmamı yapmak üzere huzurlarınızda söz almış bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
09-08-2006 - 5 kez okunduDeğerli milletvekilleri, bilindiği üzere, Sovyetler Birliğinin ve Sovyet iktisadiyapısının dağılması sonucunda Rusya'dan ayrılan milletler, yeni bir yapılanma dönemine girmişlerdir. Bu yeni dönem, iktisadiyapıdan sosyal realiteye, kültürden milletlerarası ilişkilere kadar uzanan bir dizi değişim ve dönüşümü içeren toplumsal unsur veya unsurları içermektedir.

Çarlık Rusyasında, Sovyetlerin inşaında görülen birliğin tesisinde yaşanan güçlükler kadar sıkıntılı olmasa da, şu anda, içinde bulunduğumuz yeniden yapılanma sürecinde, Kafkasya'da, bölgeyi ve tüm dünyayı meşgul eden ve düşündüren olaylar oluşmaktadır. Kafkasya, bölge itibariyle tarihişartlar ve coğrafyanın belirlediği stratejik yapısıyla dünyanın en bellibaşlı muhataralı bölgelerinden birisidir.

Değerli milletvekilleri, artık, içinde bulunduğumuz dünya sistemi, hiç kimseye "ondan bana ne" yahut "benden kime ne" dedirtmeyecek bir konuma gelmiştir. Yakın geçmişe kadar gerekli olan kurallar ve normatifler, artık tek başına, bir devleti, bir milleti veya herhangi bir etnik yapıyı bağlamıyor. Bu kurallar, artık, topyekûn genel dünya sisteminin, en azından şu andaki demokratik aktörleri tarafından belirleniyor. Bu kurallar nedir? Bu kurallar ana hatlarıyla, kişi, grup, etnik ulus ve halkları içine alan insan hakları ve bu insan haklarının Helsinki NihaiSenediyle taahhüt altına alınmış demokratik talepler manzumesidir.

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, bu talepler, kısa adı AGİT olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından, insan hakları ilkesi üzerine kurulu 21 Kasım 1990 tarihli Paris Şartıyla kurumsal bir tabana yerleştirilerek, temel prensipler üzerine oturtulmuştur. Söz konusu Paris Şartnamesinde, dünyada cepheleşme çağının ve Avrupa'da bölünmüşlüğün sona erdiği açıklanmakta, insan haklarına ve temel hürriyetlere dayalı demokrasiye olan bağlılık ile iktisadiserbestlik ve sosyal adalet yoluyla elde edilecek refaha duyulan güven vurgulanmaktadır.

Gerek yeniden yapılanma döneminin gerekse Kafkasya jeopolitiğinin kendi özgür konumundan kaynaklanan zor bir dönemden geçtiğinin bilincindeyiz. Keza, yine bölgede siyasİ, etnik, iktisadive sosyal konumu gereği önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin, bu konumunu dikkate alarak, Kafkas ülkeleriyle olan ilişkilere olumlu tepkiler vermesi gayet tabiibir hadisedir. Nitekim, bölgedeki gelişmelere üçüncü ülkelerin müdahalesinden rahatsızlık duyan Kafkas ülkelerinden bazılarının, bölgede istikrarın sağlanmasında Türkiye'yi arabulucu olarak görmek istemesi de bu olumlu tepkinin sonucudur. Türkiye olarak, bölgede kalıcı bir barışın tesisi, iktisadive sosyal münasebetlerin gelişmesi, öyle sanıyoruz ki, bölge ülkelerinin tarafsız ve dengeli politikalarının tutarlılığına ve sürekliliğine bağlıdır. Bu ilişkilerde Kafkas ülkelerinin üzerine düşen görevse, Kafkas ötesi Türkiye ilişkilerinde üstleneceği köprü görevidir. Dolayısıyla, kaostan ve problemlerden arınmış, bağımsız ve egemen Kafkas ülkelerinin Türkiye'yle geliştireceği dostluk ve denge esasına dayalı ilişkiler, aynı zamanda üçüncü müdahil güçlere karşı da tabiibir müttefik güvenlik bölgesi olacaktır.

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, özellikle tarih boyunca aynı coğrafyayı paylaşmış ve iç içe yaşamış Azerbaycan ve Ermenistan ulus ve devletlerinin sorunlarını, karşılıklı diyalog içinde, birbirine tecavüzkâr olmadan halletmelerini istemektedir. Bu bağlamda, yine Rusya Federasyonu ile Çeçenistan arasındaki durumun da, insanive bölgesel denge boyutlarında iki tarafın anlaşmasıyla sonuçlanmasını ümit etmekte ve sabırla beklemekteyiz. Günümüzde, dünyanın neresi olursa olsun, hele de Kafkasya'da coğrafyayı ve tarihi değiştirmek mümkün değildir. Burada tek yapılacak şey, belirli bir diyalog içinde, ulus ve devletlerin, birbirinin dil, din, kültür ve vatanideğerlerine saygılı bir şekilde, ortak paylaşımla, ulusların daha toleranscı düşünceler içinde yaşamalarının modern dünyamız icapları içinde olduğunu söylemenin yerinde olacağına da inanmaktayız.

Etiketler:
kmaraş milletvekili mehmet kayanın kafkasya hakkındaki konuşması

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır