NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
10
4WORED3.MP3
3
2
11

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Cemiyet Haberleri

Notice: Undefined variable: db in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6
ÇERKESCE KURSLAR BAŞLADI

ADIGECE KURS PROGRAMI A- PROGRAM TANITIMI 1- Kursun Adı : Adıgece kursu 2- Kurumun Adı : Ankara Kafkas Derneği 3- Kurumun Adresi : Şenyuva Mah. Kafkas Sokak. No: 44 Beştepe - ANKARA 4- Programın Dayanağı : Uluslar arası hukuk ve insan hakları belgeleri, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Tip Yönetmeliği, 05.12.2003 tarih ve 25307 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel olarak kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik 5- Programın Katılımcıları : Kurslara; en az ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan, bu kurumlardan mezun olan veya ortaöğretim kurumlarından ayrılan gençler ile yetişkinler alınır. İlköğretim çağında olduğu halde okula devam etmeyenler kursa alınmaz.
25-11-2006 - kez okundu

B- AMAÇLAR 1- Genel Amaçlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Adıgece öğrenmek isteyenlerin; Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Cumhuriyete ve Anayasada belirtilen temel niteliklerine, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı olmayacak şekilde Adıgece'yi günlük yaşamlarında kullanabilecekleri düzeyde öğrenmeleri Türkçe'den başka dillerin de olduğunu fark etme Başka bir dili öğrenmeye istekli olma Adıgece'nin Türkçe'den farklı seslere sahip olduğunu kavrama Öğrendiği dili günlük hayatta kullanabilme 2- Özel Amaçlar: Seviyesindeki cümlelerde geçen kavramları anlama Adıgece'deki sesleri okumayı, yazmayı öğrenme Adıgece'deki tonlama ve telaffuz farkını kavrama Günlük yaşamında gereksinim duyacağı basit cümleleri öğrenme Öğrendiği bilgileri kullanmayı gerektiren cümleler kurabilme Öğrendiği kelimeleri doğru söyleyebilme ve yazabilme Seviyesindeki yazım kurallarını uygulayabilme Noktalama işaretlerini yerinde kullanabilme Cümle içindeki isim, sıfat, zamir ve fiil gibi sözcükleri fark edebilme Adıgece öğrenmekten zevk alabilme Sayı kavramını seviyesinde öğrenme Düzeyine uygun diyaloglar kurabilme Adıgece'yi sosyal yaşamında kullanabilme C- METOD VE TEKNİKLER 1- Bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru öğrenim-öğretim: Öğretilecek konular bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru bir sıra düzeni ile sıralanır. 2- Görsel İşitsel Araçları Kullanma: Öğretim süresince öğretilecek konunun daha kolay anlaşılıp kavranmasına yardımcı olabilecek resim, çizim, animasyon, video vb. görsel - işitsel, teknik - teknolojik olanaklardan yararlanılır. 3- Türkçeyi yalnız gerekli olduğu durumlarda kullanma : Dil öğretiminde öğretilecek dilin olabildiğince çok kullanılması, konuşulması, duyulması büyük önem taşır. Bu nedenle öğreticiler ilke olarak Adıgece konuşmalı, öğrencileri konuşturmalıdır. 4- Dili bir bütün olarak öğretme: Tüm dil becerilerini aynı anda kullanabilecek biçimde öğrenmeleri hedeflenmelidir. Ancak öğretici bütün bildiklerini bir anda aktarmaya çalışmamalı özellikle başlangıç düzeyinde temel bilgi ve kavramlar ayrıntılara girilmeden verilmeli, basit söz kalıpları belletilmeye çalışılmalıdır. 5- Öğretilenlerin günlük yaşama aktarılmasını sağlama: Sınıfta öğretilenlerin sınıfta kalmamasına özen gösterilmeli bunun için örnekler günlük yaşamadan verilmeli, öğrenilen yapıların günlük yaşamda nasıl kullanıldığı öğretilmelidir. 6- Öğrencilerin derse etkin katılımlarını sağlama: Tüm öğrencilerin sınıf içi etkinliklere aktif biçimde katılmaları sağlanmaya çalışılmalı, bunun için soru - cevap, rol yapma, ikili - üçlü diyaloglar, grup tartışması vb. tekniklerinden yararlanılmalıdır. 7- Bireysel farklılıkları dikkate alma: Öğretmen öğrencilerin ilgi yetenek ve öğrenme hızlarının farklı olabileceğini dikkate alarak öğretim etkinliklerine çeşitlilik getirmeli; dinletme, söyletme, konuşturma, gösterme, yazdırma teknik ve araçlarını uyumlu biçimde kullanmalıdır. 8- Güdüleme ve yüreklendirme: Öğretime konu ile ilgili ilginç bir söylem veya sunu ile (fıkra, şiir, şarkı, atasözü, özdeyiş, bilmece, animasyon vb.) öğrencilerin ilgi ve dikkatleri çekilmeye çalışılmalıdır. Öğretim sürecinde başarılı görülüp takdir edilerek öğrenciler yüreklendirilmeli sonra eksik yanlar ve nasıl giderilebilecekleri anlatılmalıdır. 9- Ölçme ve değerlendirme: Adıgece öğretiminde, kuramsal bilgilerden çok iletişimsel beceriler gözetilmelidir. Ölçme - değerlendirme teknikleri öğrencilerin anlama - konuşma veya sözlü iletişim, okuma - yazma veya yazılı iletişim becerilerinin ne ölçüde geliştirildiğini saptamaya yönelik olmalıdır. 10- Dört temel beceriyi geliştirme: a) Dinleme - Anlama Öğretimi: Öğrenciler, önce bir metin dinleme konusunda uyarılıp dikkatleri çekilir. Sonra kısa bir metin düzgün anlaşılır bir söylemle anlatılır. Anlatılan konunun ne olabileceği hakkında kestirimde bulunmaları, yorum/tahmin yapmaları istenir. Tekrar dinletilir bilinmeyen sözcükler öne çıkarılıp anlatılır. Dinlenen metnin anlaşılması sağlanır. Metinle ilgili ayrıntılı soru - cevaplarla sözlü - yazılı özeti çıkarttırılmak suretiyle anlaşılıp anlaşılmadığı denetlenmeye ve anlaşılmaya çalışılır. b) Konuşma Öğretimi: Kursun en önemli amaçlarından biri, öğrencilerin Adıgece'yi anlaşılır biçimde konuşabilmelerini sağlamaktır. Konuşma öğretimine kursun her aşamasında yapılacak soru - cevap tekniği ve ikili ya da grup çalışmalarına yer verilerek devam edilir. Konuşma öğretimi sırasında seslerin doğru çıkarılmasına; sözcüklerin, vurgulara dikkat edilerek doğru söylenmesine özen gösterilir. c) Okuma Öğretimi: Okuma öğretiminin amacı öğrencilerin harfleri tanıyıp sözcükleri seslendirmesi ile birlikte ve bundan daha da önemli olarak okuduğu metinden anlam çıkarmasını, hatta yazarın vermeye çalıştığı iletinin ne olduğunu anlamasını sağlamaktır. Tek tek sözcüklerin anlamlarını da gözetmek gerekmekle birlikte asıl önemi olan, okunan metinde verilmek istenen iletinin genel olarak anlaşılıp kavranmasıdır. d) Yazma Öğretimi: Yazma öğretimi Adıgece öğrenimini tamamlayan ve pekiştiren bir süreçtir. Bu nedenle, Adıgece yazmaya konuşma kadar önem verilmeli, her aşamada öğrenciler yazmaya alıştırılmalı, yönlendirilmelidir. Yazma öğretimi, öncelikle harflerin doğru ve düzgün yazılmasından başlamakla birlikte, söylenen bir iletiyi yazabilmeyi, kendiliğinden anlamlı cümleler oluşturup, özgün metinler üretmeyi de içeren bir süreç olup, sınıf içi ve dışı çalışmalarla gerçekleştirilebilir. D - KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER 1- Çeşitli resimler 2- Gerçek nesneler 3- Filmler, slaytlar, bilgisayar, televizyon, tepegöz, kaset ve cdler vb. araçlar E - KAYNAKLAR 1- Ders kitabı ve yardımcı kitaplar 2- Öğretmen 3- Dershaneye çağrılacak şahıslar F - DEĞERLENDİRME 1- Dinlediğini, duyduğunu anlama 2- Diyalog rolleri üstlenme 3- Sözlü olarak resim anlatma 4- Sözcük yerleştirme 5- Okuduğunu anlama 6- Sözcük baş harflerini alarak sözcük üretme G - KURS PROGRAMINI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Kurs sonunda, kursun bağlı bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne 10 gün önce bildirilecek sınav listesine göre yazılı ve sözlü sınav yapılır. Sınavlara katılan öğrencilerin başarı ve öğrenme düzeyleri 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirme ile belirlenir. Puan değerlendirme: 00 - 44 Başarısız 45 - 69 Orta 70 - 84 İyi 85 - 100 Pekiyi olarak değerlendirilir. H - PROGRAMIN SÜRESİ Haftalık süre 18 saat / toplam süre 10 hafta / 18 x10 =180 ders saati (Örn.Yaz okulu) Haftalık süre 08 saat / toplam süre 23 hafta / 23 x08 =184 ders saati Haftalık süre 06 saat / toplam süre 31 hafta / 31 x06 =186 ders saati I - PROGRAM İÇERİĞİ VE KONULARIN KURS SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI 1. ÜNİTE: a) Temel selamlaşma söylemleri : Günaydın, iyi sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, hoş geldin(iz), güle güle.. b) Tanışma diyalogları: Senin adın ne(dir)?, Benim adım .......(dır), soru ve cevap kalıpları içinde temel tanışma söylemleri ile şahıs zamirlerinin tanıtılması c) Bu ne(dir)?, Bu .....(dır) temel soru cümlesi ve cevap kalıbı içinde ders araç gereçleri ile çevredeki temel nesnelerin tanıtılması: ev, oda, duvar, kapı, pencere, masa, sandalye, kalem, defter, silgi, kitap... e) Bu/Şu/O/Öteki ne(dir)?, Bu/Şu/O/Öteki..... (dir) temel soru cümlesi ve kalıbı içinde temel gıda maddelerinin yiyecek ve içeceklerin tanıtılması: peynir, ekmek, çorba, patates, fasulye, mısır, salatalık, elma, armut, kavun, karpuz, vişne, kiraz, sebze, meyve, et, süt... sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, su, ayran, meşrubat... Aynı kalıp içinde yakın çevremizdeki hayvanların tanıtılması: koyun keçi vb. d) Bu kim(dir)?, Bu ......(dır) temel soru cümlesi ve kalıbı içinde aile bireyleri ve akrabalık terimlerinin tanıtılması: öğretmen öğrenci, arkadaş, baba, anne, kız kardeş, erkek kardeş, abla, ağabey, amca, dayı, hala, teyze, nine, dede, hısım, akraba, komşu... f) Bu/Şu/O/Öteki nasıl(dır)?, Bu ....(dır) temel soru cümlesi ve kalıbı içinde temel sıfatların öğretilmesi: büyük - küçük, güzel - çirkin, ince - kalın, zayıf - şişman, az -çok, soğuk -sıcak, kısa - uzun, acı - tatlı vb. 2. ÜNİTE: a) Alfabe ve harflerin tanıtılması; yazma biçim ve kuralları b) Günlük yaşamdaki temel etkinliklere ilişkin basit fillerin şimdiki zaman çekimlerinin öğretilmesi: gelmek, gitmek, yemek, içmek, okumak, yazmak, yatmak, kalkmak, sormak, dinlemek, almak vb. c) Öğrenilen kavram ve fiillerle üretilmiş kısa metinlerle dinleme, anlama, okuma, yazma ve basit cümleler kurma alıştırmaları. 3. ÜNİTE: a) Ne zaman? temel soru cümlesi ve kalıbı içinde zaman kavramı: gece - gündüz, sabah - akşam, bugün - yarın, gün - hafta - ay - mevsim - yıl ile ilgili tanımlamalar ve takviminin tanıtılması. b) Ne kadar? Fiyatı ne? Kaç yaşında? temel soru cümleleri ve kalıpları içinde sayıları 1'den 20'ye kadar tanıma 50 -100 ve 1000 sayılarını öğrenme. c) Bu/Şu/O/Öteki kimin(dir)? Bu/Şu/O/Öteki ....(nındır) temel soru ve cevap kalıpları içinde iyelik zamirlerinin tanıtılması 4. ÜNİTE a) Öğrenilenlerin pekiştirilmesi b) Günlük yaşamdaki temel etkinliklere ilişkin basit fillerin geçmiş zaman, gelecek zaman ve emir çekimlerinin öğretilmesi c) Öğrenilen soru ve cevap kalıpları içinde isim ve sıfat tamlamalarının öğretilmesi 5. ÜNİTE a) Öğrenilenlerin pekiştirilmesi b) Vücut organlarının tanıtılması : saç,baş,el, kol, tırnak, deri, kemik vb. c) Sağlık ile ilgili kavramlar : hastalık isimleri, sağlık personelinin isimleri vb. 6. ÜNİTE a) Öğrenilenlerin pekiştirilmesi b) Adıgece'nin temel özellikleri ve kuralları c) Sözcük türleri: isim, fiil, sıfat vb. 7. ÜNİTE a) Öğrenilenlerin pekiştirilmesi b) Yolculuk diyalogları c) Alışveriş diyalogları 8. ÜNİTE a) Öğrenilenlerin pekiştirilmesi b) Devlet, vatan, millet, bayrak, dünya, uzay, gibi genel kavramların tanıtılması c) Çevre sağlığı ve doğa ile ilgili genel kavramların tanıtılması d) Günlük yaşamın duygu ve düşüncelerin söz ve yazı ile anlatımı DERS PLANI (1 DERSLİK) Ders : Adıgece Konu : Zamanı ve saatleri söyleme Süre : 40 Dakika Amaç : Zamanı söyleme Araç : Saat ve resimler Kaynak : Öğretmen İşleyiş : 1- Sınıfa bir saat getirilmesi, tahtaya 4 ayrı zaman gösteren saatlerin çizimi (veya CD'den yansıtılması) 2- Saat kaçtır? Soru cümlesinin işlenmesi.

Etiketler:
çerkesce kurslar başladı

YORUMLAR

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/yonet/user.class.php:23 Stack trace: #0 /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/yorum.php(19): user->user() #1 /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/haberler.php(80): require('/home/nart/publ...') #2 {main} thrown in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/yonet/user.class.php on line 23