NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
4-5-6-7
35305319 - Adige Heku 01.MP3
11
9
10

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Cemiyet Haberleri

Notice: Undefined variable: db in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6
CERKESCE NEDEN UNUTULUYOR

Cerkesce neden unutuluyor? Diasporada ve hatta Kafkasya da neden anadil unutuldu ve unutuluyor? Bu soruyu kendimize pek sormuyoruz. Halbu ki bu soruyu kendimize sorarsak  ve sağlıklı  cevap bulabilirsek Alfabe üzerine tartışmaların da gereksiz olduğunu çok çabuk anlıyacağız. Aslýnda bir adiğe olarak 21. yy da ne sebeple olursa olsun, latin, kiril yada arapça harflerle yazıp yazmama  tartışmalarını yapmaktan utanıyorum.
01-05-2004 - kez okundu

Cerkesce neden unutuluyor?
Diasporada ve hatta Kafkasya da neden anadil unutuldu ve unutuluyor? Bu soruyu kendimize pek sormuyoruz. Halbu ki bu soruyu kendimize sorarsak  ve saðlýklý  cevap bulabilirsek Alfabe üzerine tartýþmalarýn da gereksiz olduðunu çok çabuk anlýyacaðýz.
Aslýnda biý adýðe olarak 21. yy da ne sebeple olursa olsun, latin, kiril yada arapça harflerle yazýp yazmama  tartýþmalarýný yapmaktan utanýyorum.
Anadilimizi unuttuðumuza utanýyorum. Bizi hiç bir devlet, -TC de kýsa bir dönem haricinde- zorlamadý dilinizi unutun, konuþmayýn diyerek. Kýsa dönemdekä baský ters etki yaparak, dilimizi ve kendämäyä daha iyi muhafaza ettik. TC nin 1950 lerden sonra tek partili  döneme geçmesiyle  birlikte asimilasyonda hýz almaya baþladý.
Suriye ve  Ürdün'de  de hemen hemen baský görmemelerine raðmen dil unutulmuþtur.  O halde baský dili unutturdu gibi teorilerin geçersiz olduðunu görüyoruz.
Kentleþme süreci ile birlikte  kentlerde dil  anlaþma özelliðini yitirince dil asimilasyonu hýzlanýrken kýrsal alanlarda dil çok daha yavaþ yok olmaya baþlamýþtýr. O halde anlaþma ve günlük ihtiyaçlar dilin varlýðýna yada yok olmasýnda etkinlik kazandýrmaktadýr.
Bunu güncelleþtirecek için Avrupaya  gelen göçmen iþci ve iþci çocuklarýný örnek olarak valabiliriz.
Almanyadaki  iþci çocukllarýnýn, resmi okullarda türkçe kurslarý, hatta türkçe sýnýflar olmasýna gazeteler, dergiler radyolar  sayýsýz TV kanallarý olmasýna raðmen türkçe unutulmakta gerilemektedir. Türkçe anadil deðil yabancý dil haline gelmiþtir.
Almanyanýn verdiði bu sýnýrsýz olanaklara raðmen türkçe unutulduðuna göre acaba TC de bizler çarký geri döndürebilecek miyýz acaba?  Hangi kadroyla, hangi  ekonomik imkanlarla söyler misiniz?  (Hangi sorularýný dahada çoðaltabiliriz.)
Güncel Avrupa gerçeðinden hareketle sayýn arkadaþlar kendinizi kandýrýn amma lütfen bizleri kandýrmayýn.
Latin harflerinin sihirli bir deynek gibi problemleri çözeceðine inananlar varsa yanýlýyorrlar.
TC de türkçe uyumlu, arap devletlerinde ingilizce yada arapça uyumlu alfabelerimiz mi olacak?
TC de hangi diyalektlere göre alfabe hazýrlanacak? Kimler hangi dil bilimcileriniz hazýrlayacak? Þahsen ben dil bilmiyle (alfabe hazýrlayan arkadaþlara bakarak) az çok germanist olarak tanýþmýþlýðým olmasýna raðmen, alfabe hazýrlamayý, bilme ve adýge diline yapabileceðim en büyük saygýsýzlýk olarak görüyorum.1
Kafkasyadan üç - birinin dil bilim adamý olduðunu biliniyor- kiþi, Suriyeden bir kiþi , Hollanda dan sayýn biyoloji öðretmeninin iþtirak ettiði bir toplantýyý, beynelmilel toplantý olarak lanse etmek de dilimize karþý gösterilen saygýsýzlýðýn bir iþaretidir. Toplantýya katýlanlarýn iyi niyetlerinden asla þüphe etmiyorum, ancak iyi niyet duygusal bir atýlýmdýr, çözümden çok yeni problemler getirir.
Dilimizin yaygýnlaþmýþ bir alfabesi vardýr. Bu alfabe ile binlerce eser yazýlmýþtýr, okunmakta ve yazýlmaktadýr. Baþarý saðlamýþ olan yazý þeklini deðiþtirmeye kalkanlar baþarý saðlýyamýyacaklar ve kültürümüze en son darbeyi vurmuþ olacaklardýr.
1880 lerden bu yana hazýrlanan  alfabelerle kaç edebi eser yazýldý. Sayýn Sefer Ersin Berzeg'in  1967 yýlýnda  yayýnladý kitapçýkta  Kube Þaban nýn latince alfabesini de beraber vermiþtir. Yine 1970 li yýllarýndan sonra  binlrce kiþi  kirilce okuyup yazmasýný öðrendiði söylenmekte.  Nerede bunlarýn yazdýklarý edebi yapýtlar?Yok yok.
Peki bundan sonrana inanmak çok iyimserliði göstermektedir ki pek deðiþmiyecektir.
Hele sebep olarak gösterilenlerin hepsi tembel öðrencilerin  baþarýsýzlýklarýný öðretmenlerin üstüne atmalarýndan baþka bir þey deðildir. Hele hele internet vs . gibi çaðdaþ iletiþim araçlarýný kullanamamak gibi gerekçelerde çok gülünç ve tutarsýzdýr. Ýnternet  iletiþim ve enformasyon  aracýdýr yoksa bilim  edinme ve eðitim-öðretim aracý deðildir.
B. Özbek
1 Hali hazýrda bir alfabe inflasyonu yaþanmaktadýr. misyonarlar, biyoloji öðretmenleri, Fahri hocamýz  ve yakýnda  kasap ömerde bir alfabe hazýrlarsa  þaþmayýn.

Etiketler:
cerkesce neden unutuluyor

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay etkinlik bulunmamaktadır

ŞİİR

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 122 "Internal (unspecified) error in handler" from storage engine Aria in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/right.php on line 51

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_error() in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/right.php:51 Stack trace: #0 /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/haberler.php(196): require() #1 {main} thrown in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/right.php on line 51