NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
12
4-5-6-7
35305319 - Adige Nise 15.MP3
4WORED3.MP3
9

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Cemiyet Haberleri
ABHAZ FEDERASYONU KURULUŞ ÇALIŞMALARI

ABHAZ FEDERASYONU KURULUŞ ÇALIŞMALARI (29 Kasım 2009, Düzce) >> >> İstanbul Kafkas Abhaz Kültür Derneğinin 1 Kasım 2009 tarihli Genel Kurulunda alınan Abhaz Federasyonu kurulması ile ilgili kararın değerlendirilmesi ve yapılacak işlerin görüşülmesi amacı ile Abhaz Dernekleri yöneticileri 29 Kasım 2009 Düzce Abhaz Kültür Derneği ofisinde toplanmıştır.
02-12-2009 - 5 kez okundu

Toplantıya, İstanbul Kafkas Abhazya Kültür Derneği Yönetim Kurulunda belirlenen çalışma grubunun yapmış olduğu çağrıya, Ankara, Bolu, Düzce, İnegöl, İstanbul Abhaz ve Kdz. Ereğli Kafkas Dernek Başkanları, yönetim kurulu ve bazı üyeler katılmışlardır.

Sayın Avni Sıçrar'ın başkanlığında başlayan toplantıda katılımcı dernek başkanları tek tek söz alarak Abhaz federasyonu kurulması konusunda mutabakatlarını bildirmişlerdir. Sayın Avni Sıçrar'ın mazereti nedeni ile ayrılmasından sonra toplantı Sayın Cahit Kale tarafından yönetilmiştir. Ortak deklarasyon yayınlanması, Federasyonun merkezinin İstanbul olması ve 5 kişilik çalışma komisyonun kurulması hususları tek tek oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

(İnegöl Dernek Başkanı Sayın Telat Özdemir, federasyon merkezinin Ankara olması konusunda görüş bildirmiştir.) Abhaz Federasyonu Çalışma Komisyonuna, Feridun Aksoy, Ahmet Ceylan, Bülent Özbelli, Cihan Zafer ve İlhan Kıymet seçilmişlerdir. Kuruluş Komisyonu, federasyon tüzüğün hazırlanması, hukuki ve teknik konularda gerekli çalışmaların yapılması ve Türkiye genelinde bölge ziyaretleri yaparak toplumumuzun bilgilendirilmesi ayrıca, kuruluş ile ilgili yardımcı olabilecek kişileri komisyona dâhil edilmesi konusunda da yetkilendirilmiştir.

Bir sonraki değerlendirme toplantısının, diğer ilgili derneklerin de katılımı sağlanarak, 9 Ocak Cumartesi saat 13.00'de İnegöl'de yapılması kararlaştırılmıştır.

Saygılarımızla Abhaz Federasyonu Kuruluş Komisyonu

KATILIMCI DERNEKLERTOPLANTIYA KATILAN DERNEK TEMSİLCİLERİ 1Ankara Abhaz Kültür DerneğiCahit Kale (Açba), Feridun Aksoy (Akusba), İhsan Cıba (Ajiba), Ayhan Cıba (Ajıba)

2Bolu Abhaz Kültür DerneğiÜmit Atile (Atıyba), Semih Pala (Palba)

3Düzce Abhaz Kültür Derneğiİlhan Kıymet (Kuazba), Melih Parlak (Azınba) Aydın Zorlu (Ayüzba), Avni Şıçrar (Turkipa), Oktay Koçak (Aşba), Aycan Atay (Bedia), Erol Bayrak (Vanaca), Cihan Akbaş (Hışba), Bilgin Özcan (Ayüzba)

4İnegöl Abhaz Kültür DerneğiTelat Özdemir (Kabba), Basri Sarıkaya (Agırba), İrfan Kap (Kabba) 5İstanbul Kafkas Abhaz Kültür DerneğiCihan Zafer (Açüyba), Bülent Özbelli (Ayüzba), Cezmi Zafer (Açüyba)

6Krd. Ereğli Kafkas Kültür DerneğiTuran Duru (Ajiba)

Abhaz Federasyonu Kuruluş Bildirisi,

DİLİMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ, ULUSUMUZ ve ABHAZ DEVLETİ'NİN GELECEĞİ İÇİN ABHAZ ÖRGÜTLENMESİ (29.11.2009)

Abhazların binlerce yıldır anavatanları Abhazya'da sürdürdükleri var olma mücadelesi yaklaşık 150 yıl önce gerçekleşen sürgün nedeni ile sınırları dışına taşarak yeni bir boyut kazanmıştır.

Diasporanın bu mücadeledeki hareket tarzı anavatan Abhazya ile birçok konuda paralellik göstermekle birlikte öncelikli meselesi, sürgüne ve onun yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen sıkı sıkıya sarılarak korudukları ulusal kimlik bilincini geliştirici faaliyetler yürütmek, bugüne ulaştırabildikleri kültürlerini gelecek kuşaklara aktarabilmektir.

Yıllardır kimliği, kültürü, dili inkâr yoluyla yok edilemeyen Abhaz ulusu hakkında niyetlenilen soykırım: "Abhazları yok etmek için gerekirse yüz bin Gürcüyü feda ederiz'' diyen Gürcü komutanın cümlesinde ifade buldu. Hiçbir savunma aracı olmayan Abhaz halkına karşı orantısız bir güçle Gürcistan tarafından başlatılan saldırının gerçek hedefi böylece ortaya kondu.

Bu saldırı kendi kaderini tayin edemeyen bir halkın başka halkların içinde eriyip kaybolacağı, yok olacağı gerçeğini bir kez daha acımasızca ortaya koydu. Abhaz halkının yok edilmesi amacıyla başlatılan savaş; ulusal bilinç, var olma hakkı, kararlılığı ve gücü ile direnen Abhazlar tarafından kazanıldı.

Abhazlar tüm dünyaya özgür, demokrat, kendi kaderini tayin edebilmiş bir ulus olarak varlığını kabul ettirdi. Tarihte kesintiye uğratılan Abhaz devletinin varlığı yeniden tesis edildi. Abhaz ulusu bugün bağımsızlıklarını tüm dünyaya tescil ettirme mücadelesini sürdürüyor.

2000'li yıllarda dünyada yaşanan değişimlere paralel olarak, yaşadığımız bölgede meydana gelen değişimler de göz önünde bulundurulduğunda, ABHAZ DİASPORASININ Abhaz ulusu ve Abhaz devleti için önemi yadsınamaz ve Abhaz diasporası da bunun farkındadır.

Yaşanan yeni tarihsel süreçte, farklılaşan politik tercihler de değerlendirilince, çeşitli örgütlenmeler içine savrulmuş Abhaz derneklerinin tek çatı altında toplanarak faaliyetlerini belli bir disiplin içinde koordine edebileceği ve mevcut bölünmüşlüğe son verecek bir iç örgütlenmenin kaçınılmaz olduğu gerçeği daha iyi anlaşılmaktadır..

Abhaz diasporasının, dilini, kültürünü, kimliğini, varlığını koruması, tanıtması ve kendini ifade edebilmesi, ancak kendi demokratik kitle örgütlenmeleri ile gerçekleşebilir. Halkın kendini ifade etme aracı kendi örgütüdür. Doğru zamanda, doğru yerde ve birlikte alınan doğru kararların başarının temeli olduğu bir gerçektir. Abhaz liderliği ve halkının bugün elde ettiği bağımsızlık bunun göstergesidir.

Diasporadaki Abhazlar tüm bu gerçekler ışığında, doğru ve kalıcı demokratik bir kitle örgütlenmesine ihtiyaç duyulduğunu kendilerini temsil eden Abhaz dernekleri vasıtasıyla dile getirmişler, böyle bir örgütlenmenin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talebinde bulunmuşlardır.

Bu talep çerçevesinde yapılan tarama çalışmaları neticesinde şu an için bu talebi karşılayacak en uygun örgütlenme biçiminin Abhaz Federasyonu olduğu görülmüştür.

Abhaz ulusu girilen geri dönülemez yolda, taraf olmayanın bertaraf olacağı gerçeğiyle geleceğe yönelik adımlar atarken, vatansız var olmanın mümkün olmayacağı bilinciyle, bağımsızlığın korunması yolunda devletine tüm gücüyle destek olacaktır. Oluşacak Abhaz Federasyonu'nun kardeş Kuzey Kafkas halkları ile iletişim içinde bir dinamizm oluşturacağına ve Abhazya ile dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz

Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak: Türkiye'de yaşayan tüm Abhazlar'a ulaşarak anadili ve kimliği ile sosyal, kültürel ve yaşamın diğer tüm alanlarında birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını sağlayacak projeleri belirlenen prensipler ve disiplin dâhilinde koordine edecek, Tüm kardeş Kuzey Kafkas halkları ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde, Abhaz halkı ve onurlu mücadelesi için, Abhazya Cumhuriyeti'nin bugüne kadarki bağımsızlık ve tanınma mücadelesinde ve temsil faaliyetlerinde Abhazya Cumhuriyeti devleti tarafından akredite edilen kişi ve kurum/kuruluşlar ile omuz omuza ve gerekirse eşgüdüm halinde çalışacaktır.

BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK BİR KİTLE ÖRGÜTLENMESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, GELECEK KUŞAKLARA VE ABHAZ HALKINA BORCUMUZDUR.

Ulusunun onurunu kendi onuru sayan herkesin tek ses olarak dayanışma içinde olacağına inanıyoruz. Bu nedenle bir Federasyon'nun kuruluşu ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

29.11.2009 - Düzce,

SAYGILARIMIZLA,

ANKARA ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ (CAHİT KALE), BOLU ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ (ÜMİT ATİLE), DÜZCE ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ (İLHAN KIYMET), İNEGÖL ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ (TELAT ÖZDEMİR), İST. KAFKAS ABHAZYA KÜLTÜR DERNEĞİ (CİHAN ZAFER), KRD. EREĞLİ KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ (TURAN DURU).

Etiketler:
abhaz federasyonu kuruluş çalışmaları

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır