NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
9
4SIMD.MP3
11
35WERE~1.MP3
4WORED3.MP3

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Cemiyet Haberleri

Notice: Undefined variable: db in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6
AYRI FEDERASYONA, BÖLÜNMEYE HAYIR !..

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi öncülüğünde birkaç aydır hazırlıkları sürdürülen ayrı federasyon kurma girişiminin, toplumumuzda yeni bir gerginlik ve ayrışma süreci başlattığını üzülerek izliyoruz. Komite üyelerinin, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAF-FED) yöneticileriyle kişisel çekişmeleri yüzünden başlattıkları ayrı federasyon kurma girişimini, gerekçesi, yöntemi, zamanlaması ve doğuracağı sonuçlar itibariyle vahim bir yanlış olarak değerlendiriyoruz. Toplumumuzun bilgeliğine sesleniyoruz; bu yanlışa destek vermeyelim. Ayrı federasyon kurulması, buna önayak olan üç-beş kişiye 'kazanç' sağlayabilir, ancak toplumumuz için 'kayıp' demektir. Zira temel dayanağı kişisel çekişme, çatışma ve inatlaşma olan bu girişim, Abhazlarla Adigeleri birbirinden uzaklaştırmakla kalmayacak Abhazları da (Apsua-Aşua-Aşharua) kendi içinde bölecektir. Böylece, Abhazya'nın bugüne kadar diasporadan aldığı maddi ve manevi destek zaafa uğrayacaktır. Bu, kendi bacağımıza kurşun sıkmak ya da bindiğimiz dalı kesmektir. Toplumumuzun sağduyusuna ve aklıselimine sesleniyoruz; bu yanlışa izin vermeyelim. Abhaz-Adige kardeşliğini koruyalım
17-12-2009 - kez okundu

Hiç kuşku yok ki Kuzey Kafkasya'nın tüm halkları kardeştir, ancak Abhaz-Adige kardeşliği binlerce yıllık ortak tarihin, kültürün yoğurduğu özel bir kardeşliktir. Ve bu kardeşlik iyi günde kötü günde, sevinçte hüzünde kenetlenmiş bir kader birliğidir. Yanı başlarında yitip giden diğer kardeşlerinin, Ubıhların dramatik kaderi Abhazları ve Adigeleri daha da kenetlemiştir. Büyük Abhaz şairi, bilge insan Bagrat Şinkuba bu kardeşliği "aynı ağacın iki dalı" olarak tanımlar. Evet, aynı ağaçın iki dalıyız; hem anavatan Kafkasya'da hem diasporada... Hatta diasporada aynı bölgelerde, hiçbir sınır kısıtlaması olmadan bir arada, iç içe yaşamamız bizi daha bir "aynı ağaç" yaptı.

İşte bu kardeşlik bu kader birliğidir ki, tarihin uzun ve zorlu yürüyüşünde birbirimize tutunarak bugünlere ulaşmamızı sağladı. Hiç kuşku yok ki, geleceğe uzanan yolculukta da, aynı umuda, aynı hedefe birlikte yürüyeceğiz.

Birliği bozmayalım, bozulmasına izin vermeyelim

Abhazlar ve Adigeler diasporaya, aynı melanetin, aynı filizkıran fırtınasının yıkıcılığı ile ve aynı zamanda savruldu. Yenilginin acısını, çaresizliğin şaşkınlığını birlikte, bir arada göğüsledi. Birbirlerine tutunarak ayakta kaldılar. Abhaz-Adige toplumsal dayanışması, her zaman aynı cemiyet atmosferinde, aynı derneklerde, aynı vakıflarda, aynı platformlarda pekişti. Kişisel çekişmelerin yarattığı suni ayrılıklar lokal kaldı ve hiçbir zaman toplumun bütününe etki yaratacak olumsuzluğa ulaşmadı.

Ortak federasyon yılların birikimidir, heba etmeyelim

Halen faaliyette bulunan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAF-FED) Adige ve Abhazların birlikte kurduğu ortak çatı örgütüdür. KAF-FED'in kuruluşu ve bugünlere gelişi, uzun yıllara yayılan meşakkatli çabaların sonucudur.

Toplumsal örgütlenmenin güçlendirilmesi için farklı bölgelerdeki derneklerin bir çatı altında toplanması fikri 1970'lerde filizlenmiş, 1990'da KAF-KUR adıyla oluşturulan koordinasyon kurulu 18-19 Ocak 1992 tarihinde İstanbul'da Kafkas Abhaz Kültür Derneği'nde yapılan genişletilmiş toplantıda 26 derneği kapsayan bir üst örgütlenme modeli olarak hayata geçmiştir. Bu örgütlenme sayesinde, 14 Ağustos 1992'de Gürcistan'ın Abhazya'ya saldırısından hemen sonra Türkiye'deki tüm dernekleri kapsayan aktif bir dayanışma başlatılmış, 22 Ağustos 1992'de yine İstanbul'da Kafkas Abhaz Kültür Derneği'nde 28 derneğin katılımı ile yapılan toplantı ile bu dayanışmayı sevk ve idare etmek üzere Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi kurulabilmiştir.

Abhazya ile dayanışmaya, KAF-KUR'un desteği ile tüm diyaspora etkin şekilde katılmıştır. Açıkça teslim edilmeli ki, toplanan nakdi ve ayni yardımlarda, yapılan tüm etkinliklerde Adigelerin katkısı ve katılımı Abhazlarınkinden birkaç kat fazla olmuştur. Abhazya'ya giden genç gönüllülerimiz arasında Abhazlar kadar Adigeler de yer almış, aynı cephelerde yan yana şehit olmuşlardır.

Abhazya'daki savaş, diasporadaki Abhazlarla Adigeleri daha da kaynaştırmış, ortak örgütlenmenin güçlendirilmesi arayışını hızlandırmıştır; ortak merkezi örgüt olarak 1993'de KAF-DER, yasal mevzuatların elvermesiyle birlikte de 2003'de de bugünkü Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAF-FED) kurulmuştur. Elbette tüm bu süreçlerde farklı hesaplar içinde olanların, toplumu resmi ve dini ideolojinin içinde eritmek isteyenlerin, şahsi etkinlik ve kariyer peşinde olanların engelleme, saptırma ve manipüle etme çabaları olmuştur. Sonuçta toplumsal sağduyu ve bilgelik galip gelmiş, ortak örgütlenme sağlanmış ve güçlenerek bugünlere gelişi başarılabilmiştir. Bu başarı Abhazların ve Adigelerin ortak fikri gücü, ortak emeği, katkısı ve katılımı ile sağlanmıştır.

Elbette bugünkü ortak federasyonun eksikleri, yetersizlikleri, yanlışları olmuştur ve olacaktır. Hiç eksiksiz, hiç yanlışsız ne bir birey olabilir ne de kurum... Bu eksikliklerin, bu hataların hiçbiri giderilemez değildir. Bunların hiçbiri, geçmiş ve tanık olduğumuz yakın tarihin bize defalarca kez gösterdiği Abhaz-Adige birlikteliğini heba etmenin, sabote etmenin gerekçesi olamaz.

Emir-komuta ile toplum yönetilemez

Bugün ayrı federasyon girişimi ile yapılmak istenen, toplumsal örgütlenmeyi bölerek zayıflatmaktır. Bu çabalar hep olmuştur ve şekli, yöntemi, gerekçesi ne olursa olsun aynı amaca hizmet etmektedir: Abhaz ve Adigelerin toplumsal omurgasını yok ederek kimliklerini eritmek... Gerekçesi ne olursa olsun, bugünkü ayrı federasyon girişiminin de aynı amaca hizmet edeceği muhakkaktır.

Esasen, ayrı federasyon girişiminin arkasında üç-beş kişinin toplumu emir-komuta içinde yönetme ve kontrol altında tutma isteği ve hırsı etkili olmuştur. Öyle ki, bu kişiler mevcut federasyonda kimin başkan, kimlerin yönetim kurulu üyesi olacağını, işleyişini, politikasını, hangi alanda çalışıp hangi alanda çalışmayacağını dikte etmek istemişlerdir. Hiçbir toplumda, hiçbir toplumsal örgütlenmede dikte yoluyla yönetim kabul edilemez. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm örgütlenmelerde demokratik katılım esastır, yöneticiler de bu esasa göre seçilir. Ve seçilenler kendi kendilerine değil topluma hesap vermekle yükümlüdür.

Bugün KAF-FED'i kontrol etmek ve yönetmek isteyenler, yöneticisi oldukları Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi'nin kuruluş ilkelerini hiçe sayarak, yıllardır topluma hesap vermeden, seçim yapmadan bu Komite'yi ellerinde tutanlardır. Şimdi de aynı yöntemle kendi güdümleri altında tutacakları ayrı bir federasyon kurma hevesindedirler.

Diaspora-Abhazya dayanışması

Abhazya'nın kahraman evlatları, tüm imkânsızlıklarla başa çıkarak dünyaca tanınan bağımsız bir devlet kurdular. Bu mücadelede diasporanın da katkısı oldu. Bugüne kadar maddi katkılar beklenen düzeyde olmasa da güçlü bir manevi destek sağlandı. Büyük bir diasporaya sahip olmak Abhazya'ya güçlü bir özgüven sağladı. İşte Abhazya'ya bu özgüveni sağlayan büyük diaspora gücü, Abhaz ve Adigelerin birlikte oluşturduğu ortak güçtür.

Elbette diasporanın Abhazya ile dayanışması daha güçlü olabilirdi, daha aktif ve daha etkin destek sağlanabilirdi. Bunun yapılamamasında söz konusu Komite yönetiminin büyük sorumluluğu vardır. Herşeyden önce Komiteyi, demokratik olmayan bir yönetim tarzı benimseyerek toplumdan soyutladılar ve kavgacı-dayatmacı-entrikacı tavırlarıyla dayanışma ruhunu baltaladılar. Bu Komite yönetiminin diasporada kavga etmediği, didişmediği kimse kalmadı. Zaten kısıtlı olan kadroları kırıp döktüler, küstürüp kenara ittiler. Bir gün diğeriyle ittifak ederek başkasını aforoz ettiler, diğer gün başkasıyla ittifak ederek diğerini karaladılar. Katkı vermek bir yana diasporanın Abhazya'ya desteğini de kadükleştirdiler. Bırakın diasporada Abhazya'nın bağımsızlık sevincini, onurunu paylaşıp kutlamayı, bu yönde topluma önayak olmayı, kutlamaları engellemeye, sabote etmeye çabaladılar. Neyse ki toplumsal bilincimiz galip geldi, KAF-FED'in desteği ve Adigelerin katkısı ile şanımıza yakışır kutlamalar yapıldı.

Bağımsız Abhazya'nın diasporadan yegâne ve öncelikli isteği nüfus, iş ve sermaye desteği iken, bu yönde hiçbir çaba göstermedikleri gibi caydırıcı rol oynadılar, çeşitli girişimleri engellemeye yeltendiler. Özellikle, Abhazya'ya gidip oraya yerleşmek, orada iş yapmak, oranın vatandaşı olmak isteyen Adigeleri engelleme çabaları, akıl tutulmasının nereye vardığını göstermesi bakımından ibret vericidir.

Ne acıdır ki, Abhazya'nın İstanbul'da yerleşik temsilcisini de yanlışlığın içine sürüklediler. 16 yıldır bu görevi elinde tutan temsilcinin pasif tutumu yüzünden, Komite'yi mi Abhazya'yı mı temsil ettiği sorgulanır hale geldi. Abhazya'yı yönetenlerin kendi yoğun telaşlarından sıyrılıp diasporada olup bitenleri yeterince sorgulamamalarını da fırsat olarak değerlendirdiler.

Şimdi de ayrı bir federasyona önayak olarak son hamlelerini yapıyorlar. Toplumu bölme pahasına uydu örgütler kurarak etkilerini sürdürmek istiyorlar. Bu hamlenin boşa çıkarılması için hepimize görev düşüyor. Toplumsal dayanışmaya ve Abhaz-Adige kardeşliğine inanan, Abhazya'nın geleceğine duyarlı olan herkesi göreve çağırıyoruz.

Toplumumuzun bilgeliğine, sağduyusuna ve aklıselimine güveniyoruz; ayrı federasyon adıyla yapılmakta olan vahim yanlışa prim ve izin verilmeyeceğine inanıyoruz.

Gün, birliği ve kardeşliği koruma günüdür!

Gün, güçlü bir irade ile Abhazya'yı sahiplenme günüdür!

Hendek Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu

Yönetimimizin ve tabanımızın ortak kararıdır.

Destek Veren Kurum ve Oluşumlarımız:

Sakarya Kafkas Kültür Derneği

Kocaeli İzmit Kafkas Kültür Derneği

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

AHAKUYTRA www.ahakuytra.com

Apsuvara Web Sitesi www.apsuvara.com

Etiketler:
ayrı federasyona bölünmeye hayır !

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır