NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
4-5-6-7
4SIMD.MP3
4WORED3.MP3
9
apsuva

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Cemiyet Haberleri
KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU BİLDİRİSİ

ürkiye'nin tamamına yayılmış 57 üye derneği ile 6 milyonluk Çerkes toplumunun en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), 5-6 Aralık 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul sürecini büyük bir coşku ve katılımla tamamlamıştır. Üye derneklerin ve delegelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bu iki günlük süreçte, toplumumuzun gündemindeki sorunlar hakkında sağlıklı tartışma fırsatı yakalanmıştır.
24-12-2009 - 5 kez okundu

KAFFED'in yapılanması toplumumuz için önemlidir. 1970'lerde başlayan ve 1980 yılında sekteye uğrayan Çerkes diasporasını temsil edecek bir üst kurum oluşturma çabaları, 1990'da yeniden başlatılmış, 1993'de KAFDER'in, 2003 yılında da KAFFED'in kurulması ile sonuçlanmıştır. 40 yılda Çerkes diasporasının her kesiminin katılımı ve uzlaşısıyla, demokrasiyi, eşitliği ve insan haklarını temel ilkeler kabul ederek oluşturulan KAFFED'in, 4. Olağan Genel Kurulunda yeni yönetim kurulu, ülke genelindeki sekiz bölgesinin her birinin temsilcilerinin katılımıyla, Türkiye diasporasının tamamını temsil edebilecek şekilde seçilmiştir. Önümüzdeki iki yıl boyunca görev yapacak KAFFED yeni yönetim kurulu, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için üye olsun, olmasın kendini Çerkes kabul eden ve demokrasiyi temel ilkesi olarak benimseyen herkesin talep ve tercihlerini göz önünde bulundurarak, bunlara en iyi şekilde cevap vermek için çalışacaktır. Genel kurul sırasında geniş katılımlı toplantılar yapılmış ve gelecek döneme ilişkin KAFFED'den beklentiler ile programa yönelik öneriler, demokratik bir ortamda tartışılmıştır. Genel kurul sırasında KAFFED gündeminde yer alan birçok konuya ilave olarak, aşağıdaki başlıklar da tartışmalar esnasında ön plana çıkmıştır. 1. Demokratik Açılım Süreci Türkiye'nin gündeminde çok tartışılan "Demokratik Açılım" konusu, Genel Kurul'da da ön plana çıkmıştır. Bilindiği gibi KAFFED Yönetim Kurulu, "Demokratik Açılım Süreci" ile ilgili genel kurul sürecinde olgunlaştırılan görüşünü daha önce kamuoyuna duyurmuş, bu sürece tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dil, din, etnisite ve cinsiyet farkı gözetilmeden dahil edilmeleri gerektiğinin altını çizerek, hükümeti samimi bir politika izlemeye davet etmişti. Genel Başkan'ın konuşmasında da "Demokratik Açılım" konusuna geniş yer verilmiş, hükümetin çalışmalarına yönelik eleştirilerimiz de dile getirilmiştir. Ancak, son günlerde yaşanan endişe verici olaylar bu sürecin sağlıklı işletilemediğinin göstergesidir. Aylardır ülke gündeminde olmasına karşın "Açılım" kavramının içi bir türlü "açılamamış", elle tutulur adımlar atılamamış ve sonuçta ülkenin birçok bölgesinde gerilimin arttığı gözlenmiştir. Genel Kurulumuza katılan siyasi partilerin genel başkan ve yardımcılarının da belirttiği üzere; siyasilerin görevi, oluşan gergin havayı bir an önce yumuşatacak politikalar üretmektir. Bu çerçevede KAFFED Yönetim Kurulu olarak tüm siyasileri, söylemlerinde daha dikkatli olmaya ve artan gerilimi düşürmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde toplumsal birlikteliğe zarar verecek olayların artacağı ve şiddetleneceği endişesi taşıyoruz. Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda atılacak adımlarla ilgili görüşlerini bugüne kadar defalarca kamuoyuyla paylaşmış olan KAFFED, bu konuda üzerine düşen tüm katkıları sunmaya hazırdır. Kimse açılım fikrinden korkmamalıdır. Birlikte yaşama iradesi var olduğu sürece çözüm mutlaka bulunacaktır. 2. Diasporada Örgütlenme Süreci Türkiye'de demokratikleşme tartışma ve sancıları şiddetle devam ederken, maalesef 40 yıllık uzun ve zorlu bir süreç sonunda elde ettiğimiz kazanımlara ve örgütlülük bilincimize zarar veren kısır tartışmalar olduğu gözlenmektedir. Dar bir çerçevede yaşanmakta olan bu tartışmalara, toplumumuzun her kesiminden sözlü ve yazılı tepkiler verilmektedir. Bu tepkilerin ilgililerce ve kamuoyumuzca dikkate alınacağını umuyoruz çünkü tarihin başlangıcından beri süregelen birlikteliğimiz, günlük hesaplara ve ihtiraslara kurban edilmeyecek kadar değerlidir. Zaman birlik olma, bir olma zamanıdır. Toplumsal birliktelik için en doğru adres, Türkiye'deki Çerkes diasporasının tüm kesimlerini kapsayan ve demokratik işleyişi kurumsallaştırmış olan Kafkas Dernekleri Federasyonu'dur. Yönetim kurulumuz, toplumumuz yararına olan her düşünce ve davranışı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destekleyecektir. Ancak bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, toplumların yararına olacağına inanılan her proje, en geniş katılımlı ortamlarda ortak akıl yoluyla şekillendirilmelidir. Tarih, ortak akla dayanmadan, oldu bittiyle yapılacak girişimlerin birliktelik değil, bölünmelere sebep olduğunu bizlere göstermektedir. Yönetim kurulumuz sükunet ile gelişmeleri izlemekte, toplumumuzdaki sessiz çoğunluğun artık tepki vermeye başladığını görerek, akıl ve sağduyunun galip geleceğine inanmaktadır. Yönetim kurulumuz, birliktelik uğruna geçmişe takılıp kalmadan, ortak akıl çerçevesinde ve demokrasiyi temel almak koşuluyla, her kurum ve kişi ile çalışmaya her zaman hazırdır. 3. Anavatan-Diaspora İlişkileri Genel kurulda yaşanan tartışmalar sonucunda görülmüştür ki; toplumumuz için çok önemli konulardan üçüncüsü "Anavatan-Diaspora İlişkileri"dir. Anavatanımızdaki her olay bizi etkilemekte, diasporadaki her söylem, her faaliyet de anavatanda yankı bulmaktadır. KAFFED, Türkiye Çerkes diasporasının temsili sorumluluğu ile, kurulduğu günden bu yana anavatan ile organik ve güçlü bağlar kurmak için çalışmalar yapmış, önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamıştır. Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirilen bunca faaliyete rağmen, yapılanların toplumumuz için yeterli olmadığı özeleştirisini yapmaktadır. Yeni açılımlarla, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğinin de bilincindedir. - Abhazya ve Güney Osetya'nın, başta Türkiye olmak üzere bütün ülkelerce tanınması, uygulanan ambargonun kaldırılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, en temel insan haklarından biri olan seyahat özgürlüğü gereği, diasporanın vatanı ile buluşmasını sağlayacak doğrudan ulaşım imkanlarının yeniden sağlanması, bölgede barış ve istikrarın temini için yapılacak çalışmalar, Federasyonumuzun öncelikli görevidir. Federasyonumuz bu haklı davamızı, her zaman ve her yerde layıkıyla savunacak ve takipçisi olacaktır. - Yönetim Kurulumuz Abhazya ve Güney Osetya'nın, Türkiye'deki faaliyetlerini temsilcilikler vasıtasıyla takip etmesinin, günümüz koşullarında artık zorunluluk olduğunu düşünmektedir. Konusunda uzman kadroların görev alacağı bu temsilcilikler, Abhazya ve Güney Osetya ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine ve uzun dönemde Abhazya ve Güney Osetya'nın tanınmasına büyük katkıda bulunacaktır. Başkent Ankara yabancı ülke, elçilik, misyon ve temsilciliklerinin bulunması ve Türkiye siyaseti ile bürokrasinin merkezi olması sebebiyle, bu temsilcilikler için en uygun şehirdir. Federasyonumuz, böyle bir girişim olması durumunda, maddi-manevi bütün imkanları ile destek vermeye ve bağımsız cumhuriyetlerimizin meşru yönetimlerinin kararları doğrultusunda gereken her türlü faaliyete katkı sunmaya hazırdır. - Anavatanımızdaki cumhuriyetlerin en büyük sorunu nüfus problemidir. "Dönüş"ün tabana yayılması ve pratiğe dönüştürülmesine imkan sağlayacak somut projeler üretilmesi gereklidir. Federasyonumuz bütün imkan ve yeteneklerini kullanarak, bu konuda yaptığı çalışmaları arttırmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Yönetim Kurulumuz, cumhuriyetlerimiz ile kurumsal ilişkiler kurmaya devam ederek, bu amaçlarla gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin içinde, her türlü söylemin arkasında olacaktır. - Federasyonumuz, konularında uzman insanlarımızın katılımıyla oluşturulacak çalışma grupları ile anavatanımızda olup bitenler hakkında daha hızlı ve sağlıklı bilgi almayı, derlediği bu bilgileri de eş zamanlı olarak detaylarıyla Çerkes diasporasına sunmayı görev bilmektedir. KAFFED temsil görevi gereği, üye dernekleri vasıtasıyla tabanımızın bu olaylar karşısında aldığı tavır, duygu ve düşünceleri de, aynı hızla anavatanımızda yetkili kurum ve kuruluşların bilgisine sunacaktır. - Tüm dünya Çerkeslerinin en büyük sivil toplum örgütü Dünya Çerkes Birliği (DÇB)'dir. Yönetim Kurulumuz, kurucu ve en büyük üyesi olduğumuz DÇB'nin daha aktif, bütünleştirici ve geleceğe yönelik politikalar sergilemesi gerektiğini düşünmektedir. DÇB gerek anavatanda, gerek yaşadığımız diğer ülkelerde, bizleri etkileyen tüm olaylara karşı daha duyarlı ve aktif olmalı, anavatanda olup bitenler konusunda bütün diasporanın hızlı ve sağlıklı bilgi almasını sağlamalıdır. Başta KAFFED olmak üzere, gelen tepkileri bir sivil toplum örgütü olarak kamuoyu, diğer kurumlar ve devlet görevlilerimiz ile paylaşmalıdır. DÇB, üyesi olan diaspora örgütlerinin anavatandaki gözü, kulağı olmakla kalmamalı, aynı zamanda sözcüsü, sesi, eli olmalıdır. Federasyonumuz, kurulan komite ve çalışma gruplarına katılan temsilcileri ile DÇB'nin gelişmesi, daha aktif ve yaygın faaliyetler gerçekleştirmesi için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir. - Son günlerde, anavatanda, Kuzey Kafkas halkları arasına nifak sokmak için gerçekleştirilen provokasyonlar bizleri kaygılandırmaktadır. Karaçay- Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetle­rinde son dönemde yaşanan gerilimi, Kafkasya'nın iç işlerine karışmamak ilkelerimiz doğrultusunda özen göstererek, büyük bir dikkatle izlemekteyiz. Kafkasya'da yaşanacak bu konudaki çatışmalar bölge barışını tehdit edeceği gibi, kültür ve dilimizin korunması yönünde cumhuriyetlerimizle yaptığımız ortak çalışmalara da engel olacaktır. Bölgede barış ve huzur ortamının daimi olması temel arzumuzdur. Suni olarak yaratılan bu sorunlar yanında insan haklarının ve ifade özgürlüklerinin sağlanması da bizim için çok önemlidir. Murat Berzeg, Ruslan Keşev ve İbrahim Yağan'a yapılan saldırılar ciddi endişelere sebep olmaktadır. Olaylar karşısında aklıselim ile davranarak ortamın sakinleşmesini sağlamak önemlidir. Beklentilerimiz bölge yöneticilerine iletilmiştir. Kafkasya'da ve Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler hem ciddi riskler içermekte, hem de olumlu dönüşümler için fırsatlar sunmaktadır. Böyle bir ortamda, sivil toplum örgütlerimize, kanaat önderlerimize, aydınlarımıza düşen en önemli görev, Çerkes halkının birlik ve beraberlik içinde kalmasını sağlamaktır. Sivil toplum örgütleri ancak üyelerinin hassasiyetleri ve katkıları oranında aktif ve etkili olabilirler. Kurumlarımız hepimizindir, eksiklerini tamamlamak, yanlışlarını düzeltmek hepimizin görevidir. Birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz, hem anavatanımızda, hem diasporada halkımızı bekleyen bu zorlu ve tehlikeli süreçten daha güçlenerek çıkmak için, tüm derneklerimizi Kafkas Dernekleri Federasyonu çatısı altında birlikteliğe ve beraber mücadele etmeye davet ediyoruz. KAFFED sizin kurumunuzdur, Yönetim Kurulu da sizlersiniz. Saygılarımızla, KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU Yönetim Kurulu

Etiketler:
kafkas dernekleri federasyonu yönetim kurulu bildirisi

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır