NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
3
10
2
13
12

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Cemiyet Haberleri
THE CAUCASIAN MIGRATION OF 1864 / 1864 KAFKAS GÖÇÜ

December 6-7, 2010 / 6-7 Aralık 2010 YTU Oditoryum, İstanbul PRELIMINARY PROGRAM / GEÇİCİ PROGRAM 6 DECEMBER 2010 / 6 ARALIK 2010 OPENING REMARKS / AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. İsmail YÜKSEK (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü) Dr. Halit EREN (IRCICA Genel Direktörü) INTRODUCTORY SPEECHES / GİRİŞ KONUŞMALARI: - Mehmet HACISALİHOĞLU (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniv.; Hacisalihoglu.Mehmet@gmx.deBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): 1864 Kafkas Göçünün Araştırmalarda ve Kamuoyundaki Konumu - Fikret ADANIR (Prof. Dr., Sabanci Üniv.; fikretad@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): 1864 Göçü Üzerine Tarih Yazımı - Nedim İPEK (Prof. Dr., Samsun 19 Mayıs Üniversitesi; nedimipek@hotmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): 1864 Kafkas Göçü Araştırmasında Kaynaklar ve Yöntem Sorunu
20-10-2010 - 5 kez okundu

CAUSES OF THE MIGRATION OF 1864 /
1864 GÖÇÜNÜN NEDENLERİ VE GÖÇ SÜRECİ
- Irma KREITEN (Doktora Öğr. Londra; ihk1w07@soton.ac.ukBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Rusyan'ın 1864 Göçü Dönemi Kuzey Kafkasya Politikası

- Abdullah TEMİZKAN (Dr. Ege Üniversitesi; abdullah.temizkan@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): 18. ve 19. Yüzyılda Rusya'nın Kuzey Kafkasya'yı Kolonileştirmesinde Kozakların İşlevi

- Sadriye GÜNEŞ (Öğr. Gör. Dr., Yıldız Teknik Üniv.; sadriyegunes@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): 19. Yüzyılda Yaşanan Kafkas Göçlerinin Nedenleri ve Sonuçları (Rus Kaynaklarında Yer Alan Görüşlere Göre)
- Zübeyde GÜNEŞ-YAĞCI (Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, zyagci@hotmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Sefer Zaniko: Osmanlının Kuzey Kafkasya Politikasına Etkisi
- Jülide Akyüz ORAT (Doç. Dr.; julakyuz@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ), Mustafa TANRIVERDİ (Araş. Gör., Kafkas Üniversitesi): Hazin Bir Hikaye: Kendi Topraklarından Göçen Kars Muhacirleri
- Wiebke BACHMANN (Dr.des. Lehrbeauftragte, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt; wiebke.bachmann@ku-eichstaett.deBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): the forced migration in the Caucasus and Mehemmed Emin Rasulzade???
- Osman KÖSE (Doç. Dr. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi; osmank@omu.edu.trBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Rusya'nın Kırım ve Kafkasya'da Hıristiyan Nüfusu İskân Siyaseti ( 1770-1870)

The situation of the Muslims in the Caucasus after the migration waves (until the present day).
- Tuğba ERDEM (Ege Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğr.; tugbakardas@hotmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): 1864 Kafkas Göçü Öncesinde ve Göç Sırasında Yaşanan Salgınlar
- Theodosios KYRIAKIDIS (University of Western Macedonia, doctoral student; theodosis@peristereota.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): The sanitarian consequences of the Caucasian Migration on 1864 to the north coast of the Black Sea

RESETLLEMENT OF THE EMIGREES IN ANATOLIA / GÖÇMENLERİN ANADOLUDA YERLEŞTİRİLMESİ
- Kemal SAYLAN (Okutman, Gümüşhane Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü: kemalsaylan52@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan (93 Harbi) I. Dünya Savaşına Kafkaslardan Orta Karadeniz Bölgesi'ne Yapılan Göçler
- Özgür YILMAZ (Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü; oyilmaz1978@yahoo.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): 1864 Kafkas Göçünde Trabzon
- Erdal TAŞBAŞ (Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü; etasbas@akdeniz.edu.trBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Antalya'da Göçmen İskânı (1864-1900)
- Mehtap ERGENOĞLU (Öğr. Gör., Mersin Üniversitesi; meehtaap@yahoo.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Kafkaslardan Anadolu'ya Uzanan Bir Göç Öyküsü: Mersin Atlılar Köyü
- Necat ÇETİN (Tarih Öğretmeni, İzmir; cetin.necat@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Kafkas Adıgey Çerkezlerinin İskan Edildiği Bayındır - Arıkbaşı Köyü 1904 Yılı Son Osmanlı Nüfus Sayımı ve Sonuçları
- Yaprak HAS (Lisans Öğr., YTÜ; hasyaprak@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Akçakent Köyünde Yerleþen Besleney Çerkezlerinin Göç Serüveni

- Murat TOPÇU (Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi, muratpapsu@yahoo.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Kafkas Göçmenlerinin Anadolu'daki Yerleşimi, Nüfusu ve Etnik Yapısı

7 DECEMBER 2010 / 7 ARALIK 2010

RESETTLEMENT OF THE EMIGREES IN THE BALKANS AND IN THE ARABIC PROVINCES /
GÖÇMENLERİN BALKANLARDA VE ARAP VİLAYETLERİNDE YERLEŞTİRİLMESİ
- Marieta KUMPILOVA (PhD student Leipzig; m.kumpilova@hotmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): The Caucasian migration of 1864 to the Balkans. Circassian migration in the eyes of the local people (example: Kosovo)
- Margarita DOBREVA (Ph. Dr., Research fellow at the Institute for Balkan Studies Bulgarian Academy of Sciences; margarita_dobreva@hotmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Settlement and Integration of Circassians in the Danube Vilayet (Preliminary Notes)
- Jülide Akyüz ORAT (Doç. Dr.; julakyuz@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ), Nebahat Oran ARSLAN (Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi): Kafkas Ellerinden Arap Ellerine Kafkas Muhacirleri

INTEGRATION PROCESSES AND PROBLEMS /
ENTEGRASYON SÜREÇLERİ VE SORUNLARI

- Ömer KARATAŞ (Doktora Öğr., Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Ensitütüsü; ulucamili@hotmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Sivas-Uzunyayla Bölgesinde Çerkeslerin İskanı Sırasında (1860-1870) Afşar Aşireti ile Yaşadıkları Çatışma ve Osmanlı Hükümetinin Tutumu
- Ryan S. GINGERAS (Ph D, Assistant Professor, Department of National Security Studies, Naval Postgraduate School; nordiques41@yahoo.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): "Traitors" and "Reactionaries": North Caucasians and the Anti-Kemalist Movement in Western Anatolia, 1919-1922
- Ergün ÖZGÜR (Doktora Öğr., Marmara Üniversitesi; ergunozgur1@yahoo.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): The Circassian and Abkhaz Diaspora Organizations in Turkey
- Keisuke WAKIZAKA (Yüksek Lisans Öğr. Yıldız Teknik Üniversitesi; kafkaslikeisuke85@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): SSCB Döneminden Günümüze Kadar Türkiye'deki Kafkas Diasporası ve Abhazya Arası İlişkilerin Değişim Süreci
- Lars Funch HANSEN (Research Assistant, Copenhagen University; lars_funch_h@hotmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Circassian cultural memory and the internet
- Evren BALTA PAKER (Öğr. Gör. Dr., Yıldız Teknik Üniv.; evrenbalta@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ): Sovyetler Birliğinden Rusya Federasyonuna Kuzey Kafkaslarda Çatışma ve Kontrol


Organization Committee / Organizasyon Komitesi
Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu (Director of BALKAR): Hacisalihoglu.Mehmet@gmx.deBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Yaprak Has (YTU undergraduate student): hasyaprak@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Keisuke Wakizaka (YTU graduate student): kafkaslikeisuke85@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Tomar (IRCICA)
For further information and update: http://www.bal-kar.org

Etiketler:
the caucasıan mıgratıon of 1864 / 1864 kafkas göçü

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır