NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
8
12
10
9
1

Nart Ajans Reklam
ESKİŞEHİR OKLUBALI (HAKURNEHABLE) KÖYÜ


 


Kuzey Kafkasya'dan 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ile ayrılan Adıgeler tarafından kurulmuştur. Köy halkı ilk önce Balkan'larda Bulgaristan'a yerleşmiş, burada topallar ( Deapuh) köyünü kur muşlardır Burada yedi sene kaldıktan sonra 93 harbinin bitimi ile şu andaki bulunduğu yere gelmişlerdir Oklubalı, Kafkasya'da Abzeh bölgesinden çıkan Meretıko Hacı Zekeriya bey tarafından kurulmuş, daha sonra Hakurne Hable'den gelen Abzeh aileler yerleşmişlerdir. Bundan yaklaşık 1-2 sene sonra köye, Kabardey bölgesinden çıkan Tsımba sülalesi mahiyetiyle birlikle gelerek aşağı mahalleye yerleşmişlerdir. Daha sonra köye Kafkasya'nın muhtelif köylerinden çıkan ailelerin yerleşmesiyle köy nüfusu iyice artmıştır. Tesbit edilen sülaleler ve aile armaları aşağıda serilmiştir.

Abzehler 1 Mertıko 2 Awutle 3- Bidanıko 4.Birseyko 5.Hajemıko 6.Çetaw 7.Apiş 8.Brant 9 Kuaş lO.Ğuçe 11 Çöyko 12.Saux 13.Txıgva /Kabardeyler 1 .Tsımba 2 Karme 3.Dışek 4.pşemaho 5.Apay 6.Tobıke 7.Allahberdi 8.Thaçoko 9.Debago 10.Bale 11 .Şamoko 12.Huhğa 13.Bag /Besleneyler 1. Nefşe 2 Canbek 3.Ceguako /Çemguylar 1. Mamış 2- Klowa 3.Paşko /Bjeduğ l.Khut Haçisko(Hot) /Abazalar 1.Abrakua 2.Ajıya 3.Ağıra 4.Pekiz /Sapsığlar 1.Balkar /Hatıkuaylar l.Baceko /wubıhlar 1.Deçen /Mexoşlar 1-Sülale ismi tesbit edilemeyen bir aile varmış.

Köyün şu anki arazisi zamanın Manav Ağalarından Hacı Enver Mukay isimli birisinindir. Çerkeslerin gelmesi ile bu yerler iskan edilir ve arazi Çerkeslere verilir. Köyün mesken alanının bulunduğu yer ise önceden bataklık alanı dağların olduğu kısmı ise korkunç denecek haldeydi köy arazisinin orta kısmından geçen sarısu yataksız akmaktaydı. Yaşlıların anlattığına göre. köyün kuzeybatı bölümünde beylik Çayır denilen yer o kadar sazlık ve kamışlıkmış ki çeteler burasını çaldıkları hayvanları sakladıkları yer olarak kullanıyorlarmış yunan işgali sırasında bile burayı görebilen olmamıştır.

Kafkasya'dan gelen köy halkı varlıklı olduğu için köye geldiklerinde, derin modern, iki katlı evler inşaa etmişler.

Aynı zamanda halkın sarayla ilişkisi olduğundan. köylüler mevkii ve nüfuz sahibi insanlarmış.Köy Anadolu'nun tipik medeni seviyesiyle kıyaslanamayacak derecede yükselmiş bir kültür merkezi konumunda imiş. Sarayın emri ile meşhur Çakırcalı Mehmet Efe'nin peşine düşen İnönü komutanı Mehmet Nuh bu köyün halkından Awutle sülalesindendir. Aynı zamanda köy bir ulema yatağıdır. Hacı Mecid efendi, Harun Efendi. Hacı Islah efendi ,Aziz Efendi. Hilmi Efendi Yusuf Efendi, Emin Efendi. Osman Hoca, Nehuşe sülalesinden Hacı İslam efendi . Ayrıca köyün meşhur Külhan Beyleri .Çetav Rıza Kırım Osman, Uzun Musa'dır.

Köyün isminin Oklubalı olma hadisesi ise Çerkesler gelmeden önce kaynak delinen yerde hayvanlar için ağaç kütüğünden oluk Yapılmış. Zamanla arılar buraya kovan yapar. Çerkesler geldiklerinde o oluğu kaldırmak isterler arılar buraya yuva ve bal yaptığı için vazgeçerler. Bunun için köye Oluklubal derler isim zamanla Oklubalı olur.

layın

Eskişehir'in 25.Km batısında. İnönü ilçesine bağlıdır. 400 hane olan köyün sadece Sadece 31hanesi Çerkesdir düğünler harici geleneksel yaşantı kalmamıştır. Geniş bir tarım arazisine sahiptir. Arka kısmı meşe ormanları olduğu için kışlık yakacak teminini karşılamakladır. Civarında çeşitli fabrikaların vardır. Köy halkından çeşitli yerlerde memuriyette bulunanlarda vardır. Sonuçta asimlasyona uğramış bir köyümüzdür


Derleyen Mamış Şıble

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...