NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
4WORED1.MP3
4SIMD.MP3
13
8
4-5-6-7

Nart Ajans Reklam
POYRA KÖYÜ TANITIMI

POYRA KÖYÜ ( HATIKOY ) TANITIMI


 

Poyra ilk kuruluş adı ile Hatıkoy Kafkasyadaki büyük savaşın kaybedilmesinden sonra Rusların, tüm savaşa katılan Kafkas kavimlerini sürgüne ve katı göçe zorunlu bıraktığı 1860 yılından sonra aslen Kafkaslı bir Çerkes olan Rus Generali Musa KundakoVun 1864 yılında Osmanlı Devleti'nin Kafkaslı göçmenlerinin geçici olarak Osmanlı topraklarında iskan edilmesine izin vermesi üzerine devrin Sadrazamı Fuat Paşa ile yaptığı antlaşma çerçevesinde Kafkasyadan Osmanlı topraklarına başlayan zorunlu büyük göçte K. Kafkasyadan Hatıkoylardan kurulu 250 civarında bir kafile atlı arabalı ve yaya olarak diğer Kafkas göçmenlerinin çoğunun aksine deniz yolunu değil de kara yolu ile Kırım, Azak Denizi etrafını dolaşarak Balkanlara gelmişlerdir.

Bugün Bulgaristan sınırları içinde olan Saracaali'ye gelip oradaki bir Türk köyünde 2 ile 3 yıl kadar kalırlar. Osmanlı'nın iskan Politikası neticesinde ikinci kez yurtlarından ayrılıp Anadolu'da kendilerine Bursa'nm inegöl ilçesi yakınlarında bir yer gösterilir ve bu bölgede bir iki yıl kadar kalınır fakat Millet olarak dağlı olan Hatıkoylar inegöl ovasında iklimin kendilerine uygun olmaması nedeni ile sıtma salgınları ve sivrisineklerden kaçmak, kendilerine daha uygun olan bugünkü köylerinin yerini bulurlar.O zamanın İskan Dairesine bildirirler, bugünkü köyün ilk aile olarak Macar Hothoş yerleşir, akabinde diğer aileler Boronlar, Malbohlar, Hanebşeler, Yevtıhler, Zoromkolar ( Pişi ) Ha-guce ( Pişi ) yerleşti, fakat Hatakoyların tamamı Poyra'ya yerleşmedi. Kolevko, Karşeyko ve Yevtıhlarm bir kısmı ile Yoruko'ların bir kısmı Çerkes Çepni köyünü kurdular.

Poyra ilk kurulduğu günlerdeki adı Adığece olarak Hatıkoy idi. Poyra ismi ise bilahare köye gelip yerleşen Türklerden sonra olmuştur.Poyradaki Türkler 93 Harbi tabir edilen 1877 savaşındaki Osmanlıların yenilgisi ile Balkanlardaki Türklerin göçü ile olmuştur. Hatıkoylar Kaf-kaslardan göç ederken yukarıda bahsedildiği gibi Balkan-larda Saracaalı de 2 - 3 yıl kadar kalmışlardı ve buradaki Türklerle iyi bir komşuluk ilişkileri olmuştur. Saracaalı Türkleri iskan için istanbul'a geldiklerinde iskan dairesinde 10 yıl evvel kendilerinden ayrılan Çerkeslerin oldukları yere gitmek isteklerini bildirirler ve Poyra'ya gelip onlarda yerle-şirler. Bugünkü Poyra Köyü oluşumunu tamamlar, buraya kadar ki bilgiler ışığında Hatıkoyun kuruluş tarihi 1870-73 yılları arasında olduğu görülmektedir.

Poyra, Bilecik ili Bozüyük ilçesine bağlı, Eskişehir yolu üzerinde, Bozüyük'e 15 km, Eskişehir'e 30 km uzaklıktadır 960 rakımlı bir yamaçta ve 4 coğrafi iklimin kesiştiği çok enterasan bir geçit bölgesinde bulunmaktadır. Şöyle ki doğusunda Oklubal ve Çukurhisar Köyleri, kuzeyinde Oluklu, güneyde İnönü, Ege bölgesi ve batısı Marmara Bölgesidir. Bu nedenle Bursa-Ankara karayolu üzerinde en yüksek katta olması Poyranın ikliminin çevrenin en sert iklimini oluşturur. Poyra Köyünde Akarsu yoktur buna bağlı olarak sulak arazide yoktur ama hububat ekimi yapılan 20 bin dekar kıraç fakat verimli araziye sahip, çok temiz havası ve iyi içme suları vardır.

Poyra Köyünde ekonomi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Son yıllarda kurulan civardaki fabrikalarda çalışan işçiler sayesinde köyde yaşayanlar arasında geçimini bu yolla sağlayan bir kesim oluşmuştur. Poyra kurulduğu günlerde 250 aile civarındayken Balkan Türklerininde köye katılması ile 300 aileyi geçmiştir. Çanakkale Savaşları, istiklal Savaşlarında yüzlerce şehit veren, Poyra istiklal Savaşı sırasında işgal ve yakılmak gibi bir felakete savaşın ortasında olmasına rağmen uğramamış ender Çerkes köylerindendir.

Poyra Köyünde şu anda 110 Aile ve nüfus olarak 400 - 500 kişi yaşamaktadır. Poyradan göç etmiş olanların çoğu Eskişehir Tepebaşı Semtinde 100 aileden fazla, köy ile irtibatları kesilmemiştir. Ekonomik göçler nedeni ile köyün üçte ikisi köyü terketmiş yaklaşık 150 aile Bozü-yük, Bursa, istanbul, Ankara, Kütahya, izmirgibi yörelere dağılmışlardır.Nüfusunun % 80'ni Çerkes (Hatıkoy ) % 10'u Balkan Muhaciri % 10'u Fabrikalarda çalışan köy-de oturan kişilerdir. Köyde en çarpıcı örnek kendileri ile yıllarca yaşamış olan Muhacırların Çerkesliği benimse-miş olmaları ve kendilerini Çerkes olarak tanıtması ve bazılarının düğünlerini Çerkes düğünü yapmaları ve kendi aile düzenleri içinde Çerkes adetlerini uygulamalarıdır.Bu toplumdan kopmamaları ve bazılarının Çerkesce konuşmalarıdır. 20.YY Çerkeslerinin çoğunun başına gelen Asimilasyondan etkilenmemiş olmaları şu an 30 yaş üstündeki tüm Poyra köyü Çerkesceyi tam olarak konuşmaktadır.

Poyra Köyünün ismi her tarafının doğu ve batı yolunun çok çamur olması at arabalarının tekerleğin içindeki poyra denen çelik silindire kadar batmasından gelir. Poyra stratejik noktada olup (Tabi kurulduğu 1870'li yıllarda) kuzeyi kayalık diğer üç cephesi köyde asgari 4 görüş alanındadır. .


ilhan Yenidoğan

Not:Cinazir Erkan ın uyarısıyla poyra daki sülaleler arasında Cinazır sülalesinin de bulunduğunu ekledik .Kendisine Teşekkür ederiz..

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...