NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
10
12
1
4-5-6-7
4SIMD.MP3

Nart Ajans Reklam

Notice: Undefined variable: db in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6
kez okundu
ZA'WER ZIHIRER A'ŞER

Zı şeşgoerem xa'sem sîq'a'ğ
Nıbjeğume sa'xedeuha'ğ
XEQUIM yıguığuı k'ıra'ğeja'ğ
F'e zigoeriy f'feş-eştep

Xa'sem yıtha'ma'te şısxer
C'ıf ğeq'edına f'ızpesxer
XEQUIM za'we k'ışıtecığeme
Sıd mî sa'biyxer zîfew'ğa'q'er

Na'hıberem ya'ş-erep nepe XEQUIR zîtêtir
Ya' nıbjıxer şı-e zeç'ç'e t'oi zeritır
XEQUIR f'ıı zîl'eğuıre teşÃ® f'i perıtır
Sıd f'e mi sa'biyxer a'' ma'f-em zîfıxa'f'ç''erer

XEQUI xa'se zîfa'oere RODİNER A'DIĞ'E za'k'oem ya'yep
A''her , A'DIĞ'EMİY , TIRQUMİY , OZBEK'IMİY ya'fa'yep
F'e mî f'i şÃ®tıç'eç'e mî oefuğuer f'fızef'-exıştep
Sıd f'e mi sa'biyxer a'' ma'f-em zîfıxa'f'ç''erer

XEQUIR , XEQUI terı ziyer
F'eş-a' xet zıhır mî za'wer
Za'wer zîhırer a'şer
Sıd f'e mi sa'biyxer a'' ma'f-em zîfıxa'f'ç''erer

XEQUIM za'we şex'uıme f'e k'a'f'oe sîdım f'ıpet
Serıy za'wem sîq'eştzî mî perıtxeme sa'pet
F'e za'wem f'ımıq'eştme sıd mı a'goem f'îzfıtêt
Sıd f'e mi sa'biyxer a'' ma'f-em zîfıxa'f'ç''erer

Ti êa'lexer êla'ş-e zewenıriy ya'ş-erep
Si a'mîş-em k'ifeme mîrıy ziy ya'zğeş-eştep
Mîx'uıjım k'ıznesırem deneyir duneye şızğetıjıştep
Sıd f'e mi sa'biyxer a'' ma'f-em zîfıxa'f'ç''erer

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...