NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
12
9
35305319 - Adige Heku 01.MP3
11
35WERE~1.MP3

Nart Ajans Reklam

Notice: Undefined variable: db in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6
kez okundu
140 ИЛЬЭСЫ МЭХЪУ.

140 ИЛЬЭСЫ МЭХЪУ.Мыхуэддиз илъэс тек1э
Уиг къэбгъак1э уэ гуэщыпсагъ
Щ1алэм щэльагъэ имыпсуэу
Пщашэм пщащэгъэ имыбсуэужу
Нанухьэр емыпэму енэхьэр едэхьэр
Нысэхэр нэмысыуэ щ1алэ унэм.
Сыт хъуами сыт къэхъужь1эми.
Дыкъ1ырэхуа, дыкъ1ырадз1э.
Уыщымыгъупщ а щ1алэр уэращ.
Уышымыгъупщ а пщашэр уэращ.

Унэхъуар теунехъуар дэра дэращ.
Дызэхэк1э, дызэхьэхуэа дэ псоми
Ныкъор ит ипэм ныкъор къ1ын1э иуж.
Ныкъор къ1ынэса. ныкъор къ1ын1э абы,
Щакъом иужь дик1ыжь1э псыр дэнэ
Зы лэпкъ мэк1од, ц1ыхугъэр дэнэ.
Уа адыгъэ гъусэ и1эмэ дэнэ дэнэ.
Сыт дигунахь сыт дильажьэр сыт.

Уэраш адыгъэ уэращ.
Абы мыкъ1уэду къ1энэр уэращ.
Уэ адыгъэ мыхьэр ищхьэ къ1ырик1уар.
Къ1эущ1ыжь икъ1ун узэрыщыйэр.
Къэгъэпльэ уинэ зэ дунейм тэпльэ
Мыхуинтэныгъэм уэращ имык1у къ1инэр.

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...