NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
11
35305319 - Adige Heku 01.MP3
4SIMD.MP3
12
1

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Cemiyet Haberleri

Notice: Undefined variable: db in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6
DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ GİZLİ TOPLANTISI

7 Ekim 2011, İstanbul Dünya Çerkes Birliği Yürütme Kurulu toplantısı
06-10-2011 - kez okundu

GÜNDEM

7 Ekim 2011, İstanbul

Dünya Çerkes Birliği Yürütme Kurulu toplantısı

1. KAFFED aktiviteleriyle ilgili bilgilendirme (Cihan Candemir)

2. Suriye’deki durum ile ve Suriye Çerkes Yardımlaşma Cemiyeti’nin çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme (Suriye delegesi)

3. Ürdün’deki durum ve Ürdün Çerkes Yardımlaşma Cemiyet’nin çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme (Ürdün delegesi)

4. İsrail, ABD ve Almanya’daki Avrupa Çerkes Dernekleri Federasyonu çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme (ilgili delegeler)

5. Rusya Federasyonu’ndaki Adgyge Xase’nin 2011 yılı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme (Nalcik, Cerkesk, Maykop, Sochi, Krasnodar delegeleri)

6. DCB komitesinin dil ve tek bir Çerkes alfabesi ile ilgili çalışmaları (M. Hafitse)

7. Duma dış ilişkiler komitesiyle yapılan toplantı sonuçları ve ileriki işbirliği ile ilgili konular

8. Dünya Rus Hemşehrileri Kongresi’yle işbirliği ile alakalı konular. Çerkes diasporasının yoğun olduğu yerler ile ilgili çıkarların pratik uygulaması (V. Nakatsev)

9. Kabardey-Balkar Cumh. Ve Adygey Cumh.’daki üniversitelerde hemsehrilerin okutulmasıyla ilgili (A. Kodzokov, S. Tlehatuk)

10. “Disaridaki Soydaşlar ile ilgili Rusya Federasyonu Devlet Politikasi” federal kanundaki değişiklikler ve getirdikleriyle ilgili konular

11. Sochi 2014 Olimpiyatları bağlamında Çerkes sorunu

12. Ankara da yapılacak olan dilin korunmasıyla ilgili bilimsel konferans ile ilgili

13. Üyelik ödemeleriyle ilgili durum (Necdet Hatam)

14. DÇB’nin genel konseptiyle ilgili (tartışma)

15. Diğer konular

- Çerkes görsel ansiklopedisinin basımı ve “Biz antik olarak Çerkes diye adlandırılıyoruz” isimli albümün basımı;

- “Yurt dışındaki Çerkesya“ ismiyle bir müze oluşturulması";

- DÇB ödülleriyle ilgili;

- Hapay’ın DÇB başkanına mektubu 13. 09. 2011.

- İnternet ortamında DÇB çalışmaları ve yapısıyla ilgili olumsuz bilgilerin yayılmasının engellenmesi
 


AGENDA
Executive Committee meeting of the International Circassian Association

Istanbul October 7th 2011.

1.
Information on the work of the Federation of Caucasian societies in Turkey «KAF-FED» in 2011 (J. Dzhantemir).
2. Information on the situation in Syria and the work of the Circassian Charity Society in Syria in 2011 (the representative of Syria.)
3. Information on the situation in Jordan and the work of the Circassian Charity Society in Jordan in 2011 (the representative of Jordan).
4. Information on the Circassian charities in Israel, the United States, the European Federation of the Circassian culture in Germany in 2011 (the representatives of the countries).
5. Information on the work of "Adyghe Hase" in the Russian Federation for 2011 (representatives from the city of Nalchik, Cherkessk, Maikop, Sochi, Krasnodar).
6. The work of the Committee of the ICA on learning the native language and create a single Circassian alphabet (AM Hafitse).
7. On the outcome of the meeting of the Committee on Foreign Affairs of the State Duma representatives of Circassian non-governmental organizations with the Russian parliamentarians and ways of further cooperation.
8. Issues of cooperation of the Circassian community organizations with the World Congress of Russian compatriots. The practical realization of the interests of the Circassian diaspora in the densely populated (V. Nakatsev).
9. About teaching students in universities compatriots Kabardino-Balkar Republic and the Republic of Adygea (A. Kodzokov, S. Tlehatuk).
10. About changes and amendments to the Federal Law "On State Policy of Russian Federation in respect of compatriots abroad."
11. Circassian issue in the context of the 2014 Olympics in Sochi.
12. Information on the preparation of a scientific conference in Ankara on the conservation and study of the Circassian language in the Diaspora.
13. On the state of affairs in the payment of membership fees (H. Nezhdet).
14. On the concept of the ICA (discussion).

15. Miscellaneous
      
- On the publication of an illustrated encyclopedia of Circassian and the album "We were anciently called Circassians';
      
- About the creation of a museum "Cherkessia abroad";
      
- About the awards of the ICA;
      
- Letter of Hapay to the President of the ICA 13. 09. 2011.
      
- Abolition distributed in the Internet space of negative information about the activities of the ICA and its structures.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания ИсполкомаМеждународной Черкесской Ассоциации

 

г. Стамбул                                                                                       7 октября 2011г.

 

 

1.    Информация о работе Федерации кавказских обществ в Турции «KAF-FED» за 2011 год (Дж. Джантемир).

2.    Информация о ситуации в Сирии и работе Черкесского благотворительного общества в Сирии за 2011 год (представитель Сирии).

3.    Информация о ситуации в Иордании и работе Черкесского благотворительного общества в Иордании за 2011 год (представитель Иордании).

4.    Информация о работе черкесских благотворительных обществ в Израиле, США, Европейской федерации обществ черкесской культуры в Германии за 2011 год (представители соответствующих стран).

5.    Информация о работе «Адыгэ хасэ» в Российской Федерации за 2011 год (представители из г. Нальчика, Черкесска, Майкопа, Сочи, Краснодара).

6.    О работе Комитета МЧА по проблемам изучения родного языка и созданию единого черкесского алфавита (М.Хафицэ).

7.    Об итогах встречи в Комитете по международным делам Государственной Думы РФ представителей черкесских неправительственных организаций с российскими парламентариями и путях дальнейшего сотрудничества.

8.    Вопросы сотрудничества черкесских общественных организаций с Всемирным конгрессом российских соотечественников. Практическая реализация интересов черкесской диаспоры в странах компактного проживания (В. Накацев).

9.    Об обучении студентов-соотечественников в вузах Кабардино-Балкарской Республики и Республики Адыгея (А.Кодзоков, С. Тлехатук).

10.Об изменениях и дополнениях в Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

11.Черкесский вопрос в контексте Олимпиады 2014 года в Сочи.

12.Информация о подготовке научной конференции в Анкаре по сохранению и изучению черкесского языка в диаспоре.

13.О состоянии дел по уплате членских взносов (Х. Нэждэт).

14.О концепции развития МЧА (дискуссия).

 

15.Разное

      - Об издании Черкесской иллюстрированной энциклопедии и альбома «Нас издревле черкесами зовут»;

      - О создании музея «Черкесское зарубежье»;

      - О премиях МЧА;

      - Письмо А. Хапай на имя Президента МЧА от 13. 09. 2011г.

      - О пресечении распространяемой в Интернет-пространстве негативной информации о деятельности МЧА и его структур.

Etiketler:
Dçb Dünya Çerkes Birliği.Kaffed Suriye Çerkesleri Ürdün Çerkesleri Sochi 2014 Olimpiyatları Necdet HATAM Hapay

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay etkinlik bulunmamaktadır

ŞİİR

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 122 "Internal (unspecified) error in handler" from storage engine Aria in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/right.php on line 51

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_error() in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/right.php:51 Stack trace: #0 /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/haberler.php(196): require() #1 {main} thrown in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/right.php on line 51